Arabuluculuk Sürecinde Karar Analizi

Arabuluculuk sürecinde tarafların en çok zorlandıkları konulardan birisi de, özellikle bedel içeren uyuşmazlıklarda karşı tarafla yapılacak olan anlaşmanın en ideal noktasının ne şekilde belirleneceğinin tam olarak belirlenmemesi ya da belirlenememesidir. Arabuluculuk süreci çoğunlukla her iki tarafın menfaatlerinden fedakarlıklar yaparak yürünen bir yoldur. Bir taraf olması gerekenin çok altında bir bedele “evet” diyecek olursa, bu durumun … Devamını oku…

Arabuluculukta Menfaat Temelli Çözüm Ne Demektir?

Arabuluculuğun temel özelliklerinden birisi, uyuşmazlığın menfaat temelli çözülmesidir. Peki menfaat temelli çözüm ne demektir? Normal şartlar altında bir hukuki uyuşmazlığın çözümü için Mahkeme’ye gittiğinizi ve hukuki uyuşmazlığın da ödenmeyen bir alacak olduğunu varsayalım. Mahkeme sürecinde karar verecek olan hakim bu durumda, tarafların delillerini ve taleplerini de dikkate alarak, alacağın var olup olmadığı varsa hangi tarihten … Devamını oku…

Arabuluculuk Yoluna Başvurmanın Avantajları Nelerdir?

1) Menfaat ve İhtiyaç Odaklı Karşılıklı Kabul Edilmiş Bir Çözüm :Arabuluculukta uyuşmazlık, tarafların ihtiyaç ve menfaatleri temel alınarak, sulh yoluyla;yani tarafların isteklerine uygun şekilde çözülmektedir. Yargısal yöntemlerde, herkes içingeçerli genel ve soyut olan kanunların her olasılığı tahmin etmesi ve her somut olayauygun çözümler sunması mümkün olamamaktadır. Arabuluculukta ise mevcutdüzenleme ve usul ile bağlı olunmaması, taraflara … Devamını oku…

Hangi Koşullarda Arabuculu’ya Başvurabiliriz?

Arabuluculuk, elverişli her uyuşmazlık için kullanılabilecek bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.Ancak arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar içinde bazılarında arabuluculuğa başvurmak veolumlu sonuç almak diğerlerine göre daha kolay olabilir. Bu hâller şunlardır:● Taraflar arasındaki görünen uyuşmazlığın ötesinde daha büyük çatışma, menfaatveya sorunlar varsa,● Taraflar arasında korunmaya değer uzun süreli bir (ticari, ailevi nitelikte, komşulukhukuku ile ilgili, kişisel veya uzun … Devamını oku…

Hangi Konular Arabuluculuk İçin Uygundur?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri her özel hukuk uyuşmazlığı içinarabuluculuğa gidilebilir . Bunu, tarafların sulh olabildikleri özel hukukuyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişlidir, şeklinde de ifade edebiliriz. Arabuluculuğaelverişli uyuşmazlıklar, yabancılık unsuru da taşıyabilir. Kanun’a tabi bir arabuluculukuygulaması için, yine Kanun’da yazan özelliklere sahip bir uyuşmazlığın konu edilmesigerekir. Ancak bunun yanında tarafların amacının uyuşmazlığı çözmek olması, sürecinbaşarısı açısından önemlidir. … Devamını oku…

Arabuluculuk Nedir?

En kısa tanımıyla arabuluculuk, tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ilebir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlıkçözüm sürecini ifade eder. Daha detaylı bir tanıma göre ise arabuluculuk, üçüncükişinin tarafları bir araya getirerek müzakere edebilmelerini sağladığı ve aralarındakiiletişimi kolaylaştırdığı, çözüme ilişkin karar verme yetkisinin taraflarda kaldığı, süreceilişkin tavsiye veya karar verme … Devamını oku…

Markalarda Benzerlik (Berk-Berkay Davası)

Dava, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup mahkemece, davalının “BERKAY” ibareli başvurusu ile davacının “BERK” ibareli markaları aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılmazlar ise de genel intiba, görünüm, okunuş ve anlam olarak benzer oldukları, davacıya ait “BERK” ibareli markaların “çay” emtiası … Devamını oku…

Miras (Tapu) İntikal İşlemleri

Vefat eden bir kişinin malları üzerinde mirasçıların tasarrufta (satmak, ipotek vermek gibi) bulunabilmesi için, intikal işleminin yaptırılması gerekmektedir. Taşınmaz (gayrimenkul) malların intikali işlemleri tapu sicil müdürlüklerinden, araçların intikal işlemleri trafik tescil şube müdürlüklerinden yapılır. İntikal işlemleri nasıl yapılır? İntikal işlemi yaptırabilmek için öncelikle gerekli olan evrak mirasçılık belgesidir (veraset ilamı). Bu belge Türkiye içinde vefat … Devamını oku…

Nakliyat Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

14.06.2018 tarih ve K-2018/İHK-4940 Sayılı İtiraz Kararı (Nakliyat) 1-BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.Uyuşmazlık Konusu Olay: İtiraz Hakem Heyetimize tevdi edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu , XX Havaalanları Sistemleri Sanayi Ve Limited Şirketi ait 4 adet havalimanı yolcu köprüsünün xxx Ekvator Gine’ye deniz yolu ile sevkiyatı sırasında birinin hasarı nedeniyle meydana gelen zararın … Devamını oku…

Kredi Hayat Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Poliçesi Hakem Kararı

08.05.2018 tarih ve K-2018/İHK-3467 Sayılı İtiraz Kararı (Kredi Hayat) 1. BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay Taraflar arasındaki uyuşmazlığın konusu; Başvuranın 15.09.2015 tarihinde aldığı konut için XX’den 50.000,- TL konut kredisi kullandığı, kredinin teminatı olarak Hayata Devam Sigortasını tercih ederek 19.09.2016/2017 arasını kapsayan 50.000,- TL bedelli Tehlikeli Hastalıklar Teminatı … Devamını oku…

Hırsızlık Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

13.04.2018 tarih ve K-2018/İHK-2548 Sayılı İtiraz Kararı (Hırsızlık) 1. BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay Karara bağlanmak üzere heyetimize tevdi edilmiş bulunan itiraza ilişkin uyuşmazlığın konusu, başvuran XX ünvanlı işyerinde meydana geldiği beyan ve iddia edilen hırsızlık zararının XX Yangın Ticari Maksimum Paket Sigorta Poliçesi kapsamında; hırsızlık teminatı doğrultusunda … Devamını oku…

Yangın Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

15.05.2018 tarih ve K-2018/29290 Sayılı Hakem Kararı (Yangın) 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Karara bağlanmak üzere Heyetimize tevdi edilmiş bulunan dosyadaki uyuşmazlığın konusu, xx Sigorta A.Ş. tarafından xx numaralı Yeni Tüm İşyeri Sigorta Poliçesiyle sorumluluğu temin edilen başvuran xx ’ne ait işyerinde 05.01.2017 tarihinde meydana … Devamını oku…

Tekne Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

26.04.2018 tarih ve K-2018/26314 Sayılı Hakem Kararı (Tekne) 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Dosya muhteviyatı olarak tarafların dosyaya sundukları bilgi ve belgeler kapsamında uyuşmazlığın nedeninin, başvuru sahibi vekilinin iddiasına göre 15.05.2017-15.05.2018 XXX numaralı Tekne sigorta poliçesi ile sigortalı XXX isimli teknenin yelken direğinde ve armasında meydana … Devamını oku…

Mali Mesuliyet Sigortası Hakem Kararı

18.12.2017 tarih ve K-2018/28523 Sayılı Hakem Kararı (Mali Mesuliyet) 1.BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Şirket sahibi Başvuran XXX Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait XX plakalı araçta, 23.07.2017 günü, XXX Ticaret Sanayi Limited Şirketi‘ne ait işyeri çalışanı pompacı XX tarafından benzinle çalışan araca yanlışlıkla motorin konulması … Devamını oku…

Makine Kırılması Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

02.07.2018 tarih ve K-2018/40859 Sayılı Hakem Kararı (Makine Kırılması) 1-BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Başvuran Vekili dilekçesinde XXX numaralı Makine Kırılması Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altında bulunan 2013 model, XXX marka ve tipli Lastik Tekerlekli Yükleyicinin (seri no: XXX) 07.07.2017 tarihli Makine kırılması hasarına ilişkin tazminat talebinin … Devamını oku…

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

20.06.2018 tarih ve K-2018/40526 Sayılı Hakem Kararı 1.1.Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep xxxx ve xxxx vekili tarafından Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurularak, 11.12.2015 tarihinde müvekkillerinin kızları xxxx’in içinde yolcu olarak bulunduğu, xxxx sevk ve idaresindeki xxxx plakalı aracın kazaya karıştığını, sözkonusu aracın kaza tarihi itibariyle xxxx sayılı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile davalı sigorta … Devamını oku…

Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlığa İlişkin Sigorta Tahkim Hakem Kararı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR 29.06.2018 tarih ve K-2018/39358 Sayılı Hakem Kararı 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Karara bağlanmak üzere uyuşmazlık hakem heyetine tevdi edilen uyuşmazlığın konusu, aleyhe başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından Motorlu Kara Taşıtları Birleşik Kasko Sigortası Poliçesi ile sigortalı olan … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu

Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği sözkonusu tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir. Mahkemeye, Hukuk … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvurabilir?

Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, 1) Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye ise ve 2) Başvuruda bulunduğunuzda sigorta kuruluşu talebinizi tamamen veya kısmen reddettiyse veya 3) Talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı olarak cevap vermediyse, başvuru formunu eksiksiz doldurup ekindeki belgelerle birlikte Komisyona şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz. Komisyonun başvurunuzu … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu

14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin, Sigorta Hakemlerinin çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste tutulmasına ve … Devamını oku…