Markalarda Benzerlik (Berk-Berkay Davası)

Dava, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup mahkemece, davalının “BERKAY” ibareli başvurusu ile davacının “BERK” ibareli markaları aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılmazlar ise de genel intiba, görünüm, okunuş ve anlam olarak benzer oldukları, davacıya ait “BERK” ibareli markaların “çay” emtiası … Devamını oku…

Miras (Tapu) İntikal İşlemleri

Vefat eden bir kişinin malları üzerinde mirasçıların tasarrufta (satmak, ipotek vermek gibi) bulunabilmesi için, intikal işleminin yaptırılması gerekmektedir. Taşınmaz (gayrimenkul) malların intikali işlemleri tapu sicil müdürlüklerinden, araçların intikal işlemleri trafik tescil şube müdürlüklerinden yapılır. İntikal işlemleri nasıl yapılır? İntikal işlemi yaptırabilmek için öncelikle gerekli olan evrak mirasçılık belgesidir (veraset ilamı). Bu belge Türkiye içinde vefat … Devamını oku…

Nakliyat Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

14.06.2018 tarih ve K-2018/İHK-4940 Sayılı İtiraz Kararı (Nakliyat) 1-BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.Uyuşmazlık Konusu Olay: İtiraz Hakem Heyetimize tevdi edilmiş bulunan uyuşmazlığın konusu , XX Havaalanları Sistemleri Sanayi Ve Limited Şirketi ait 4 adet havalimanı yolcu köprüsünün xxx Ekvator Gine’ye deniz yolu ile sevkiyatı sırasında birinin hasarı nedeniyle meydana gelen zararın … Devamını oku…

Kredi Hayat Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Poliçesi Hakem Kararı

08.05.2018 tarih ve K-2018/İHK-3467 Sayılı İtiraz Kararı (Kredi Hayat) 1. BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay Taraflar arasındaki uyuşmazlığın konusu; Başvuranın 15.09.2015 tarihinde aldığı konut için XX’den 50.000,- TL konut kredisi kullandığı, kredinin teminatı olarak Hayata Devam Sigortasını tercih ederek 19.09.2016/2017 arasını kapsayan 50.000,- TL bedelli Tehlikeli Hastalıklar Teminatı … Devamını oku…

Hırsızlık Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

13.04.2018 tarih ve K-2018/İHK-2548 Sayılı İtiraz Kararı (Hırsızlık) 1. BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay Karara bağlanmak üzere heyetimize tevdi edilmiş bulunan itiraza ilişkin uyuşmazlığın konusu, başvuran XX ünvanlı işyerinde meydana geldiği beyan ve iddia edilen hırsızlık zararının XX Yangın Ticari Maksimum Paket Sigorta Poliçesi kapsamında; hırsızlık teminatı doğrultusunda … Devamını oku…

Yangın Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

15.05.2018 tarih ve K-2018/29290 Sayılı Hakem Kararı (Yangın) 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Karara bağlanmak üzere Heyetimize tevdi edilmiş bulunan dosyadaki uyuşmazlığın konusu, xx Sigorta A.Ş. tarafından xx numaralı Yeni Tüm İşyeri Sigorta Poliçesiyle sorumluluğu temin edilen başvuran xx ’ne ait işyerinde 05.01.2017 tarihinde meydana … Devamını oku…

Tekne Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

26.04.2018 tarih ve K-2018/26314 Sayılı Hakem Kararı (Tekne) 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Dosya muhteviyatı olarak tarafların dosyaya sundukları bilgi ve belgeler kapsamında uyuşmazlığın nedeninin, başvuru sahibi vekilinin iddiasına göre 15.05.2017-15.05.2018 XXX numaralı Tekne sigorta poliçesi ile sigortalı XXX isimli teknenin yelken direğinde ve armasında meydana … Devamını oku…

Mali Mesuliyet Sigortası Hakem Kararı

18.12.2017 tarih ve K-2018/28523 Sayılı Hakem Kararı (Mali Mesuliyet) 1.BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Şirket sahibi Başvuran XXX Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait XX plakalı araçta, 23.07.2017 günü, XXX Ticaret Sanayi Limited Şirketi‘ne ait işyeri çalışanı pompacı XX tarafından benzinle çalışan araca yanlışlıkla motorin konulması … Devamını oku…

Makine Kırılması Sigorta Poliçesi Hakem Kararı

02.07.2018 tarih ve K-2018/40859 Sayılı Hakem Kararı (Makine Kırılması) 1-BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Başvuran Vekili dilekçesinde XXX numaralı Makine Kırılması Sigorta Poliçesi kapsamında teminat altında bulunan 2013 model, XXX marka ve tipli Lastik Tekerlekli Yükleyicinin (seri no: XXX) 07.07.2017 tarihli Makine kırılması hasarına ilişkin tazminat talebinin … Devamını oku…

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

20.06.2018 tarih ve K-2018/40526 Sayılı Hakem Kararı 1.1.Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep xxxx ve xxxx vekili tarafından Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurularak, 11.12.2015 tarihinde müvekkillerinin kızları xxxx’in içinde yolcu olarak bulunduğu, xxxx sevk ve idaresindeki xxxx plakalı aracın kazaya karıştığını, sözkonusu aracın kaza tarihi itibariyle xxxx sayılı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile davalı sigorta … Devamını oku…

Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlığa İlişkin Sigorta Tahkim Hakem Kararı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR 29.06.2018 tarih ve K-2018/39358 Sayılı Hakem Kararı 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep Karara bağlanmak üzere uyuşmazlık hakem heyetine tevdi edilen uyuşmazlığın konusu, aleyhe başvuru yapılan sigorta şirketi tarafından Motorlu Kara Taşıtları Birleşik Kasko Sigortası Poliçesi ile sigortalı olan … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu

Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği sözkonusu tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?

Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir. Mahkemeye, Hukuk … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvurabilir?

Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, 1) Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye ise ve 2) Başvuruda bulunduğunuzda sigorta kuruluşu talebinizi tamamen veya kısmen reddettiyse veya 3) Talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı olarak cevap vermediyse, başvuru formunu eksiksiz doldurup ekindeki belgelerle birlikte Komisyona şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz. Komisyonun başvurunuzu … Devamını oku…

Sigorta Tahkim Komisyonu

14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin, Sigorta Hakemlerinin çalışma usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste tutulmasına ve … Devamını oku…

Marka Öncelik Hakkı ve Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Sağlanması

11. Hukuk Dairesi 2013/18505 E. , 2014/6472 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/05/2013 tarih ve 2011/30-2013/106 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … Devamını oku…

SGK İşten Çıkış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9- Malulen emeklilik nedeniyle 10- Ölüm … Devamını oku…

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

22. Hukuk Dairesi         2017/5654 E.  ,  2017/3872 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T … Devamını oku…

İş Mahkemeleri Kanunu

  25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30221 KANUN İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye … Devamını oku…

İş Kanununun Uygulanması Bakımından Esnaf Kriteri

9. Hukuk Dairesi         2015/11613 E.  ,  2017/10868 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten … Devamını oku…

Özel Okul Öğretmen – İşe İade Davası

9. Hukuk Dairesi         2016/17236 E.  ,  2017/11568 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y … Devamını oku…