Marka Hükümsüzlüğü Yargıtay Kararı

11. Hukuk Dairesi 2015/3829 E. , 2015/13804 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 15/04/2014 NUMARASI : 2011/259-2014/39 ASIL DAVADA DAVACI-BİRLEŞEN DAVADA DAVALI : E…..İSTANBUL İLEŞİTİM MEDYA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ASIL DAVADA DAVALI-BİRLEŞEN DAVADA DAVACI : C.. Ş.. ASIL DAVADA DAVALI : C… P….. YAYINCILIK … Devamını oku…

Marka Hükümsüzlük Davası

Bir başkasına ait markanın uzun süre sözleşmeye dayalı olarak kullanılmasının ardından, markanın asli unsurunu barındıracak şekilde yeni bir marka başvurusu yapılması kötüniyetli olup, böyle bir marka Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilse bile, marka hükümsüzlüğü davası açılmak suretiyle iptal ettirilebilir. Konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır. 11. Hukuk Dairesi         2015/5575 E.  ,  2015/13932 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ … Devamını oku…

Samsung’tan Yeni Marka Tescil Başvurusu

ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) yapılan bir marka tescil başvurusu Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S7’de yer vermesi beklenen “Always On Display” özelliğini doğrulamış oldu. Samsung’un 21 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlik hızla yaklaşırken Galaxy S7’ye ilişkin yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Önceki gün yeni amiral gemisinin ilk canlı görüntüleri sızdırılmıştı ve bugün de … Devamını oku…

Markalar Arasında Benzerlik ve Tescil

Markalar, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 45 sınıfta tescil edilir. Üretilen mal ya da hizmetler bu 45 sınıfın hangisinde ya da hangilerinde düzenlenmişse, markanın korunması için ilgili sınıf ya da sınıflardan tescilinin yapılması zorunludur. Markalar arasındaki benzerlik ya da karıştırılma kriterlerinin belirlenmesinde de, sınıfların çok önemli bir yeri vardır. İki marka arasında benzerlik olabilmesi … Devamını oku…

Markaların Karıştırılma İhtimali

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13322 Karar No. 2011/14579 Tarihi 27.10.2011 İLGİLİ MEVZUAT 556-KHK/7.1/8.1 KAVRAMLAR MARKA TESCİLİ İLAN-İTİRAZ SİSTEMİ MUTLAK VE NİSPİ RET NEDENLERİ ÖZET 556 SAYILI KHK’NIN 7/1-B MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE TPE TARAFINDAN RE’SEN UYGULANACAK MUTLAK RET NEDENİ KAPSAMINDA BİR MARKA BAŞVURUSUNUN REDDEDİLEBİLMESİ İÇİN BAŞVURU KONUSU İŞARETLE ÖNCEKİ TARİHTE TESCİL EDİLEN VEYA … Devamını oku…

Marka Hukuku

Marka hukuku alanında temel kanun, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve buna kanunlara dayalı olarak çıkarılmış bulunan yönetmelik, tebliğ, olur özetleri ve ilgili esaslar marka hukukun temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Marka hukukuna dair temel davaları şu şekilde özetleyebiliriz; Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan Ceza Davaları : Bu davada marka hakkına haksız … Devamını oku…

Marka Hukuku ve Davaları

Ofisimiz aynı zamanda marka ve patent tescillerini de yapan bir büro olması sebebiyle, marka ve patent ile ilgili işlemleri tescil sürecinden başlayıp hukuki korumaya dek görevlerini her aşamada titizlikle yerine getirmektedir. Bu amaçla, başta marka tecavüzü ve bu hakka bağlı olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tespit davaları ile marka hükümsüzlüğü gibi hukuk davalarına ve … Devamını oku…