Alt İşveren Uygulaması

22. Hukuk Dairesi         2015/689 E.  ,  2015/30655 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İzmir 5. İş Mahkemesi TARİHİ : 28/04/2014 NUMARASI : 2013/686-2014/213 DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına … Devamını oku…

Kayıp-kaçak bedellerinin iadesi mümkün

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, elektrik faturalarında tüketiciden “kayıp-kaçak”, “dağıtım bedeli”, “iletim bedeli”, “perakende satış hizmeti” ve “sayaç bedeli” olarak alınan ücretlerin iadesinin mümkün olduğunu bildirdi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, elektrik faturalarında tüketiciden “kayıp-kaçak”, “dağıtım bedeli”, “iletim bedeli”, “perakende satış hizmeti” ve “sayaç bedeli” olarak alınan ücretlerin iadesinin mümkün olduğunu bildirdi. Yılmaz, … Devamını oku…

Markalarda Sınıf Benzerlikleri

11. Hukuk Dairesi 2015/6258 E. , 2015/13736 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 16/12/2014 NUMARASI : 2014/33-2014/313 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 tarih ve 2014/33-2014/313 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı Türk Patent Enstitüsü vekili … Devamını oku…

Adalet Bakanlığı Çalışanlardan ‘Adalet’ İçin Hukuk Savaşı

Yükselme Sınavında mülakat ayağında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sınava giren Adalet Bakanlığı’nın yargı personeli hukuk savaşı başlattı.   İstanbul Adliyesi’nde Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan mahkeme kalemi çalışanları yazılı sınavda düşük not alanların mükakat sonuçlarının yükseltilerek atamalarının yapıldığını ifade ediyor. Haksızlığa uğradığını belirten personeller bulundukları illerdeki İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istiyor. İlk defa Ankara’da Adli Yargı Görevde Yükselme … Devamını oku…

İhbar Tazminatı ve Hesaplaması

İhbar Tazminatı nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda düzenlenmiş olan bu sürelere riayet edilmeden sözleşme feshedilirse, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar tazminatı öder. İhbar Süreleri (Önelleri) : İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) … Devamını oku…

Markalarda İltibas İhtimalinin Bulunmaması

Markalar arasında, iltibas (karıştırılma) ihtimali değerlendirilirken, ürünü kullanacak olan kesimin özellikleri de göz önüne alınmalıdır. Aşağıda tam metni sunulan Yargıtay kararında, doktor ve eczacılar tarafından kullanılacak olan ilacın marka ibareleri arasındaki benzerliğin, iltibasa sebebiyet vermeyeceği belirtilmiştir. T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13331 Karar No. 2011/5967 Tarihi 16.05.2011 İLGİLİ MEVZUAT 556-KHK/7 KAVRAMLAR MARKA TESCİL … Devamını oku…

İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/7079 Karar No. 2011/8486 Tarihi 24.03.2011 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/20/25/5 KAVRAMLAR KIDEM TAZMİNATI ZAM EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME NOTUNA GÖRE ZAM İŞYERİNDEN AYRILMAYA ZORLAMAK ÖZET DAVACI TÜM PERSONELE YÜKSEK ORANDA ZAM YAPILDIĞI HALDE KENDİSİNE %3 ORANINDA ZAM YAPILDIĞINI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANILDIĞINI İDDİA EDEREK KIDEM … Devamını oku…

İşe İade Davası Açabilecek Kişiler

Bu makale ilk olarak İzmir Barosu Dergisi’nin 2005 Ekim sayısında yayımlanmıştır. Aşağıda birinci bölümü bulunmaktadır. İkinci bölümü okumak için lütfen tıklayınız.   YARGITAY’IN SON KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞE İADE DAVALARI                                                                                                             Mustafa Şenel (·) I. İş Güvencesi (İşe İade) Kavramı ve Tarihsel Gelişimi   Özellikle 19. yüzyıl’daki ekonomik gelişmeler sonucunda, işçilerin hizmet akitlerinin, işverenler tarafından … Devamını oku…

İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/996 Karar No. 2010/39073 Tarihi 20.12.2010   Dava ihbar ve kıdem tazminatı taleplerine ilişkindir. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinde işçinin işverene ait başka bir işyerinde çalışacağı konusunda kaydın varlığı tartışmasızdır. Yapılan bu naklin hakkaniyete uygun olduğu da görülmektedir. Bu durumda işçinin yeni işyerine gitmemesi işveren açısından haklı fesih nedeni olup, iş akdinin … Devamını oku…

Fikri ve Sınai Haklar ve Davaları

Hukuk Büromuz, aynı zamanda marka ve patent vekili olan Av. Mustafa Şenel önderliğindeki ekip tarafından fikri ve sınai haklara ilişkin davaları titizlikle yürütmektedir. Bu çerçevede eser, eserden kaynaklanan mali haklar, eserden kaynaklanan diğer haklar, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, lisans sözleşmeleri, know-how, haksız rekabet gibi konulardan kaynaklanan davalar çözümlenmektedir.

Patent Hukuku ve Davaları

Hukuk Büromuz patent sahibinin aşağıdan belirtilen davaları açmasında ve hakkını aramasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Bunlar, -Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebinde bulunabilir, Ayrıca ilgili mahkemeden alınacak ihtiyati tedbir kararıyla, patent hakkından doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman … Devamını oku…

İş Kazaları

Büromuz İş Hukuku alanında uzmanlaşmış bir olup, bu çerçevede özellikle iş kazaları sonucunda uğranılan maddi ve manevi tazminat davalarında son derece deneyimli bir ekibe sahiptir.

İş Hukuku ve Davaları

1.İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları, 2. Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, 3. Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar, 4. İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü, 5. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili ile ilgili iş ve davalar büromuz tarafından takip edilmektedir.