İşe İade Davalarında İşe Başlatmama Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2016/15675 E.  ,  2017/2554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: … Devamını oku…

İşe İade Davaları – İşletme, İşyeri ve İşin Gerekleri Nedenleriyle Fesih

9. Hukuk Dairesi         2016/3882 E.  ,  2017/1431 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği … Devamını oku…

İşe İade Davaları – Yeniden Yapılanma

9. Hukuk Dairesi         2016/3643 E.  ,  2017/1551 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına … Devamını oku…

İşe İade Yasa Değişikliği Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, feshin geçersiz olduğuna hükmedildiğinde, işe iade kararını verme hakkının işçiye tanınması gerektiğini belirterek, bu amaçla yasa teklifi hazırladığını söyledi. Akkaya, düzenlediği basın toplantısında, İş Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifi hakkında bilgi verdi. Son günlerde çalışma yaşamının daha da esnekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin iktidar tarafından Meclisten geçirildiğini ifade … Devamını oku…

İşe İade Davaları

Özellikle 19. yüzyıl’daki ekonomik gelişmeler sonucunda, işçilerin hizmet akitlerinin, işverenler tarafından keyfi olarak veya işçi maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla feshedilmesinin; toplumda, iş ilişkilerinde ve işçi ve ailesinde yapmış olduğu sosyolojik ve psikolojik olumsuz etkenler giderek iş güvencesi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Keyfi olarak işten çıkarılan işçiler nedeniyle, toplumun huzurunun bozulduğu ve bu sebeple … Devamını oku…

Başka İşyerinde Çalışılmaktayken İşe Davet ve İhbar Tazminatı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/42499 Karar No. 2008/32929 Tarihi 02.12.2008 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/21 KAVRAMLAR İŞÇİLİK ALACAKLARI İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İŞÇİNİN İŞE İADE KARARINDAN SONRA İŞVERENE BAŞVURMASI İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖZET İŞÇİNİN İŞE BAŞVURU ANINDA BAŞKA BİR İŞVEREN AİT İŞYERİNDE ÇALIŞMAKTA OLMASI, BAŞVURUNUN SAMİMİ OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. İŞÇİNİN … Devamını oku…

İşe İade Davaları

Kanunda belirtilen hallerde, işveren ancak geçerli fesih sebebinin bulunması ve sözleşmenin feshine ilişkin usuli işlemlerin tam ve doğru yapılması kaydıyla feshedebilir. Bu kurallara uyulmadan yapılacak fesihlerin ardından işçiler tarafından açılacak olan davalara işe iade davaları denmektedir. Kimler İşe İade Davası Açabilir? 1)İşyerinde en az 30 veya daha fazla işçi çalıştırılmalıdır. 2)İşçinin kıdeminin en az 6 … Devamını oku…

Uçuş Personelinin İşe İade Davası Açabilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/40711 Karar No. 2008/34678 Tarihi 22.12.2008 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/14/18/21 KAVRAMLAR İŞE İADE TALEBİ UÇUCU PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ GÖREV ÖZET SOMUT UYUŞMAZLIKTA DAVACI İŞÇİNİN DAVALIYA AİT İŞYERİNDE UÇUCU PERSONEL OLARAK .ÇALIŞTIĞI, ANCAK İŞYERİNDE ÜYE SENDİKA İLE İMZALANAN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDEN … Devamını oku…

İşe İade Davalarında Geçerli Fesih Nedenleri

Bu makale ilk olarak İzmir Barosu Dergisi’nin Ekim 2005 sayısında yayımlanan makalenin ikinci bölümüdür. Birinci bölümü okumak için tıklayınız. b. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması :   Feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı 18 inci madde ile belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi hali için, geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu getirilmiştir. İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, … Devamını oku…

İşe İade Davası Açabilecek Kişiler

Bu makale ilk olarak İzmir Barosu Dergisi’nin 2005 Ekim sayısında yayımlanmıştır. Aşağıda birinci bölümü bulunmaktadır. İkinci bölümü okumak için lütfen tıklayınız.   YARGITAY’IN SON KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞE İADE DAVALARI                                                                                                             Mustafa Şenel (·) I. İş Güvencesi (İşe İade) Kavramı ve Tarihsel Gelişimi   Özellikle 19. yüzyıl’daki ekonomik gelişmeler sonucunda, işçilerin hizmet akitlerinin, işverenler tarafından … Devamını oku…