Arabuluculuk Sürecinde Karar Analizi

Arabuluculuk sürecinde tarafların en çok zorlandıkları konulardan birisi de, özellikle bedel içeren uyuşmazlıklarda karşı tarafla yapılacak olan anlaşmanın en ideal noktasının ne şekilde belirleneceğinin tam olarak belirlenmemesi ya da belirlenememesidir. Arabuluculuk süreci çoğunlukla her iki tarafın menfaatlerinden fedakarlıklar yaparak yürünen bir yoldur. Bir taraf olması gerekenin çok altında bir bedele “evet” diyecek olursa, bu durumun … Devamını oku…

Arabuluculukta Menfaat Temelli Çözüm Ne Demektir?

Arabuluculuğun temel özelliklerinden birisi, uyuşmazlığın menfaat temelli çözülmesidir. Peki menfaat temelli çözüm ne demektir? Normal şartlar altında bir hukuki uyuşmazlığın çözümü için Mahkeme’ye gittiğinizi ve hukuki uyuşmazlığın da ödenmeyen bir alacak olduğunu varsayalım. Mahkeme sürecinde karar verecek olan hakim bu durumda, tarafların delillerini ve taleplerini de dikkate alarak, alacağın var olup olmadığı varsa hangi tarihten … Devamını oku…

Arabuluculuk Yoluna Başvurmanın Avantajları Nelerdir?

1) Menfaat ve İhtiyaç Odaklı Karşılıklı Kabul Edilmiş Bir Çözüm :Arabuluculukta uyuşmazlık, tarafların ihtiyaç ve menfaatleri temel alınarak, sulh yoluyla;yani tarafların isteklerine uygun şekilde çözülmektedir. Yargısal yöntemlerde, herkes içingeçerli genel ve soyut olan kanunların her olasılığı tahmin etmesi ve her somut olayauygun çözümler sunması mümkün olamamaktadır. Arabuluculukta ise mevcutdüzenleme ve usul ile bağlı olunmaması, taraflara … Devamını oku…

Hangi Koşullarda Arabuculu’ya Başvurabiliriz?

Arabuluculuk, elverişli her uyuşmazlık için kullanılabilecek bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.Ancak arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar içinde bazılarında arabuluculuğa başvurmak veolumlu sonuç almak diğerlerine göre daha kolay olabilir. Bu hâller şunlardır:● Taraflar arasındaki görünen uyuşmazlığın ötesinde daha büyük çatışma, menfaatveya sorunlar varsa,● Taraflar arasında korunmaya değer uzun süreli bir (ticari, ailevi nitelikte, komşulukhukuku ile ilgili, kişisel veya uzun … Devamını oku…

Hangi Konular Arabuluculuk İçin Uygundur?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri her özel hukuk uyuşmazlığı içinarabuluculuğa gidilebilir . Bunu, tarafların sulh olabildikleri özel hukukuyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişlidir, şeklinde de ifade edebiliriz. Arabuluculuğaelverişli uyuşmazlıklar, yabancılık unsuru da taşıyabilir. Kanun’a tabi bir arabuluculukuygulaması için, yine Kanun’da yazan özelliklere sahip bir uyuşmazlığın konu edilmesigerekir. Ancak bunun yanında tarafların amacının uyuşmazlığı çözmek olması, sürecinbaşarısı açısından önemlidir. … Devamını oku…

Arabuluculuk Nedir?

En kısa tanımıyla arabuluculuk, tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ilebir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlıkçözüm sürecini ifade eder. Daha detaylı bir tanıma göre ise arabuluculuk, üçüncükişinin tarafları bir araya getirerek müzakere edebilmelerini sağladığı ve aralarındakiiletişimi kolaylaştırdığı, çözüme ilişkin karar verme yetkisinin taraflarda kaldığı, süreceilişkin tavsiye veya karar verme … Devamını oku…

Türk-İş’ten “Arabuluculuk” Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü sınırlayacağı ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracağı” açıklaması yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü … Devamını oku…