İş Hukuku Uyuşmazlıkların Çözümü

Ticaret yaşamındaki kurumsallaşma, iş hayatının değişmesi, işçi ile işveren arasındaki sınırların keskinleşmesi bu alanda hukuki düzenlemeye ve bu düzenlemenin uygulanmasına tarafları muhtaç kılmıştır. Bu ihtiyacı karşılayan hukuki düzenlemeler, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış olup, güncel sorunları takip ederek ve bu sorunlar üzerinde çözümler üreterek yenilenmektedir. Bugün için uygulanan kanunumuz ise 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; … Devamını oku…

Kadın İşçinin Erkeklere Ait Bölüme Girmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/47925 Karar No. 2012/6629 Tarihi 01.03.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/17/25.II KAVRAMLAR KIDEM/İHBAR TAZMİNATI İŞÇİNİN AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUĞU İDDİASI YATAKHANEYE BAŞKA İŞÇİ İLE GİRMESİ ÖZET SOMUT OLAYDA, YARGILAMA SIRASINDA DİNLENEN TANIK BEYANLARI İLE OLAYA İLİŞKİN DAVACININ SAVUNMASI DİKKATE ALINDIĞINDA DAVACININ AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUĞUNA … Devamını oku…

Aralıklı Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Ücret

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2012/9-277 Karar No. 2012/303 Tarihi 11.04.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 2822-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU/42.5 4857-İŞ KANUNU (İK)/24.II KAVRAMLAR KIDEM TAZMİNATI ARALIKLI ÇALIŞMA FİİLEN ÇALIŞILMAYAN GÜNLER ÖZET SOMUT UYUŞMAZLIKTA SSK KAYITLARINA, TANIK ANLATIMLARINA VE ÖZELLİKLE TARAFLARIN KABULÜNDE OLDUĞU ÜZERE, DAVACI İŞÇİ YILLARDAN BERİ İŞYERİ UYGULAMASI … Devamını oku…

Kıdem Tazminatı Taraf Teşkili

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/12237 Karar No. 2012/15447 Tarihi 02.07.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/2.6 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TARAF TEŞKİLİ ÖZET DAVACIYA, DAVAYI ALT İŞVERENLERE TEŞMİL ETMEK İÇİN SÜRE VERİLMELİ, DAVA ALT İŞVERENLERİ TEŞMİL EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA TEŞMİL SURETİYLE DAVALI OLARAK DAVADA YER ALACAK OLAN … Devamını oku…

İşçi işyerinde çalışırken işyerinden kaynaklanan bir hastalığa tutulursa iş akdini feshedip, kıdem tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.