Kıdem Tazminatı Taraf Teşkili

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/12237 Karar No. 2012/15447 Tarihi 02.07.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/2.6 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TARAF TEŞKİLİ ÖZET DAVACIYA, DAVAYI ALT İŞVERENLERE TEŞMİL ETMEK İÇİN SÜRE VERİLMELİ, DAVA ALT İŞVERENLERİ TEŞMİL EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA TEŞMİL SURETİYLE DAVALI OLARAK DAVADA YER ALACAK OLAN … Devamını oku…

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, İş Kanunu’na bağlı olarak çalışan işçiler için düzenlenmiş özel bir tazminat türüdür. İş sözleşmesinin aşağıda belirtilen sebeplerle sona ermesi durumunda, işçiye işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kusuratlı yıllar için de, tam yıla orantı yapılarak hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri … Devamını oku…

İhbar Tazminatı Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda düzenlenmiş olan bu sürelere riayet edilmeden sözleşme feshedilirse, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar tazminatı öder. İhbar Süreleri (Önelleri) : İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan … Devamını oku…

İş Kazası Nedir?

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ya da ruhça arızaya uğratan olaydır. Bir olayın iş kazası olabilmesi için hem kanunda belirtilen hal ve durumlardan birisinin olması hem de iş kazasına maruz kalan kişinin 5510 sayılı kanuna göre … Devamını oku…

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) … Devamını oku…

İhbar Tazminatı ve Hesaplaması

İhbar Tazminatı nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda düzenlenmiş olan bu sürelere riayet edilmeden sözleşme feshedilirse, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar tazminatı öder. İhbar Süreleri (Önelleri) : İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) … Devamını oku…

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı nedir? Kıdem tazminatı, İş Kanunu’na bağlı olarak çalışan işçiler için düzenlenmiş özel bir tazminat türüdür. İş sözleşmesinin aşağıda belirtilen sebeplerle sona ermesi durumunda, işçiye işyerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kusuratlı yıllar için de, tam yıla orantı yapılarak hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük … Devamını oku…