Miras (Tapu) İntikal İşlemleri

Vefat eden bir kişinin malları üzerinde mirasçıların tasarrufta (satmak, ipotek vermek gibi) bulunabilmesi için, intikal işleminin yaptırılması gerekmektedir. Taşınmaz (gayrimenkul) malların intikali işlemleri tapu sicil müdürlüklerinden, araçların intikal işlemleri trafik tescil şube müdürlüklerinden yapılır.

İntikal işlemleri nasıl yapılır?

İntikal işlemi yaptırabilmek için öncelikle gerekli olan evrak mirasçılık belgesidir (veraset ilamı). Bu belge Türkiye içinde vefat eden kişiler için noterliklerden alınabilmektedir. Yurtdışında vefat eden kişiler için Mahkeme’ye müracaat etmek gerekmektedir. Mirasçılık belgesi, vefat eden kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasıların her birinin, vefat eden kişinin malları üzerinde hangi oranda (1/4, 3/8 gibi) pay sahibi olduğunu gösteren resmi belgedir. İntikal işlemleri bu pay oranlarına göre yapılır.

Veraset ve İntikal Beyannamesi

İntikal işlemlerinin yapılmasında ikinci aşama, ilgili vergi dairesine veraset ve intikal beyannamesi verilmesidir. Mükellefler, veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu, vefat eden kişinin ikametgâhı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgâhının ,bulunduğu yerdeki vergi dairesine verirler. Muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgahı tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgahlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine (muristen intikal eden mal varlığının tamamının bu beyannamede beyan edilmesi) verilmesi gerekir.

Taşınmazlar için vergi dairesine beyanname vermeden önce, taşınmazın değerini gösteren rayiç değer belgesinin ilgili belediyeden alınması gerekmektedir. Bu belge vergi dairesine verilmek üzere doldurulan forma eklenir ve bu şekilde vergi dairesine verilir. Varsa vergi ve cezalar ödendikten sonra, vergi dairesinden intikal işleminin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair ilişik kesme belgesi alınır ve bu belge ile tapu sicil müdürlüğüne müracaat edilerek, intikal işleminin yapılması sağlanır.

Tapu İntikal İşlemi

Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi ve mirasçılık belgesi (veraset ilamı) ile birlikte, tapu sicil müdürlüğüne müracaat edilerek, tapunun mirasçılar adına düzenlenmesi sağlanır. Tapu sicil müdürlüğü intikali istenen taşınmazın cinsine göre, taşınmaz için DASK (deprem sigortası) yaptırılmasını isteyebilir. Bu tür eksiklikler tamamlandıktan sonra, tapu sicil müdürlüğü tarafından belirlenen harçlar da ödenir ve bu şekilde işlemler tamamlanır.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Türkiye’de yaşayanlar ;

Açık, şeffaf ve hesap verebilir hizmet anlayışıyla, gizli ücretler sözkonusu olmaksızın, yapılan masraflar belgelendirilerek hizmetin gerekleri yerine getirilir. Bu nedenle müvekkillerimizle olan güven ilişkisi en üst düzeyde korunmaktadır. Tüm işlemler, avukatlar kanalıyla yerine getirilmektedir. Bu nedenle işlemlerinizde bir kaybın oluşabilmesi mümkün değildir.

Yurtdışında yaşayanlar ;

Türkiye’de yaşayanlar kısmında belirttiklerimize ek olarak, yurtdışındaki kurumlar ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde taşınmaz alım, satım, hizmet bedeli ve avans ödemelerinde para gönderim hizmetleri için daha düşük ücretlerin ödenmesini sağlayabilmemizdir.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...