İş Kazası Sonucu Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/21188 Karar No. 2010/1206 Tarihi 01.02.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/47 5521-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU/1 KAVRAMLAR MANEVİ TAZMİNAT GÖREV BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İŞ KAZASI ÖZET DAVA KONUSU OLAYDA; DAVACININ KOCASI İLE DAVALI İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ AKDİ YANİ HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI, KOCANIN DAVALININ SİGORTALI İŞÇİSİ OLDUĞU UYUŞMAZLIK … Devamını oku…

İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/4216 Karar No. 2010/5206 Tarihi 04.05.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11 818-BORÇLAR KANUNU/47 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT MÜTERAFIK KUSUR MANEVİ TAZMİNAT ÖZET ZARAR GÖRENİN MÜTERAFİK KUSURUNUN VARLIĞI HALİNDE BU DURUMUN ZARAR GÖRENİN MANEVİ TAZMİNATININ TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİR. SOMUT OLAYDA, KAZALININ … Devamını oku…

İş Kazası Sonucu Maluliyet Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17117 Karar No. 2010/8666 Tarihi 20.09.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/41 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTDEN DOĞAN TAZMİNAT ISLAH MANEVİ TAZMİNAT ÖZET DAVACI, İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE TEDAVİ GİDERİNİN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. SOMUT OLAYDA, DAVACI İŞÇİ TARAFINDAN KONUSU MADDİ TAZMİNAT OLAN BİR … Devamını oku…

İş Kazası Manevi Tazminat

İş Kazası sonucu manevi tazminata hükmedilebilmesi için her şeyden önce maddi tazminata hükmedilme koşullarının bulunması gerekmektedir. Bunlar, 1) Bir eylem , 2) Bir zarar, 3) Zarar ile eylem arasında illiyet bağı, 4) Eylemin hukuka aykırı olmasından ibarettir. Bu şartlardan en önemlisi, zarar ile eylem arasındaki illiyet bağıdır. Eğer olayda böyle bir illiyet bağı yoksa, sorumluluk … Devamını oku…

İş Kazası Tazminat Hesaplama

Bu tür davalarda, tazminat miktarı, işçinin rapor tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Başka bir anlatımla, işçinin günlük brüt geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise, 60 yaşa kadar yıllık olarak % 10 artırılıp, … Devamını oku…