İşçinin Rızası Olmaksızın Ücretinde Düşüş Yapılamaz

22. Hukuk Dairesi         2016/545 E.  ,  2016/3057 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için … Devamını oku…

İşyeri Devri

9. Hukuk Dairesi         2016/3085 E.  ,  2016/3971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı vekili tarafından verilen 18.12.2015 havale tarihli dilekçede Dairemizin 30.09.2015 tarih, … E ve … K sayılı onama kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … Devamını oku…

Kısmi İşçi Alacağı Davası Zamanaşımı

9. Hukuk Dairesi         2014/25927 E.  ,  2015/36643 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 22. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 28/05/2014 NUMARASI : 2013/145-2014/366 Davacı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, şua izni ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş … Devamını oku…

Özel İstihdam Büroları

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçen, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve belirli şartlar dahilinde esnek çalışma modelini öngören tasarı ile, milyonlarca işçiyi etkileyecek güvencesiz çalışma modeli yasalaşıyor. Komisyonun kabul ettiği İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile özel istihdam bürosunun faaliyet alanı … Devamını oku…

İşçi Kiralamaya İtiraz

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçen, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören ve kamuoyunda ‘işçi kiralama’ olarak bilinen tasarıya karşı itirazlarını dile getirdi. DİSK’ten yayımlanan 20 maddelik itiraz şöyle: 1. İş güvencesi ortadan kalkacak. 2. Kıdem Tazminatı … Devamını oku…

Geçici İşçi Çalıştırmada Neler Değişiyor?

Geçici işçi çalıştırmada neler değişiyor? Geçici iş ilişkisi/geçici işçi çalıştırma 2003 yılından beri kamuoyunda tartışılıyor. Kamuoyunda geçici iş ilişkisi yerine, ödünç iş ilişkisi, kiralık işçi düzenlemesi gibi adlarda kullanılıyor. Geçici iş ilişkisi mevzuatımıza ilk kez 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ile girdi. Bu kanuna göre geçici iş ilişkisi 6 aylık sürelerle en fazla 18 … Devamını oku…

Sigortalılık Başlangıç Tespiti

21. Hukuk Dairesi         2015/20406 E.  ,  2016/1841 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi TARİHİ : 02/06/2015 NUMARASI : 2014/705-2015/353 Davacı, sigorta başlangıç tarihinin 01/01/1987 olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen … Devamını oku…

İş Kanunu Tam Metin 2015

6552 sayılı Kanun ile değişik hali     İŞ KANUNU                        Kanun Numarası                     : 4857                             Kabul Tarihi                             : 22/5/2003                             Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134                              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 42       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde … Devamını oku…

İş Mahkemesi

Av. Mustafa Şenel, uzun yıllardır İzmir’de, İş Hukukunda uzman olması sebebiyle İş Mahkemesi Avukatı olarak faaliyet göstermektedir. İzmir Barosu Dergisi’nin 2005-Ekim sayısında, “ Yargıtay’ın Son Kararları Doğrultusunda İşe İade Davaları ” başlıklı makalesi yayımlanmıştır. EBSO Haber Dergisi’nin Temmuz 2006 sayısında, “ İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri ” ve Kasım 2006 sayısında, “Uzun Yargılama Süreçlerine Alternatif … Devamını oku…