Tasarımın Hükümsüzlüğü | Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki

11. Hukuk Dairesi         2013/16703 E.  ,  2014/3249 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 09/03/2011 NUMARASI : 2009/153-2011/61 Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/03/2011 tarih ve 2009/153-2011/61 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl ve birleşen davalarda davacı/karşı davalı vekili tarafından … Devamını oku…