Marka Hükümsüzlük Davası

Bir başkasına ait markanın uzun süre sözleşmeye dayalı olarak kullanılmasının ardından, markanın asli unsurunu barındıracak şekilde yeni bir marka başvurusu yapılması kötüniyetli olup, böyle bir marka Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilse bile, marka hükümsüzlüğü davası açılmak suretiyle iptal ettirilebilir. Konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır. 11. Hukuk Dairesi         2015/5575 E.  ,  2015/13932 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ … Devamını oku…