Markalarda Benzerlik (Berk-Berkay Davası)

Dava, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup mahkemece, davalının “BERKAY” ibareli başvurusu ile davacının “BERK” ibareli markaları aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılmazlar ise de genel intiba, görünüm, okunuş ve anlam olarak benzer oldukları, davacıya ait “BERK” ibareli markaların “çay” emtiası … Devamını oku…

Marka Tescil

Marka tescili hiç şüphesiz çok önemli bir konu…. Kelimelerin, şekillerin ya da sayıların birer yatırım malzemesine dönüştüğü bu alanda, neden bir marka, patent bürosuyla ya da marka vekiliyle değil de, marka tescil alanında uzmanlaşmış bir avukatla çalışmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Marka tescil işlemini yaptırmakta hiç şüphesiz en büyük amaç, sektörünüzdeki diğer işletmelerden farkınızı ortaya … Devamını oku…

Tescilli Markamı Başkası Kullanıyor?

Eğer tescilli markanızı başkaları kullanmakta ise, bu hem cezai yaptırımı olan bir suçtur, hem de size tazminat ödenmesini gerektiren bir haksız fiildir. Aşağıda da benzer durumlarda verilmiş Yargıtay kararları bulunmaktadır. Haklarınızı aramanız durumunda, siz de markanızı izniniz olmaksızın kullanan kişiye karşı ceza ve tazminat davaları açabilirsiniz. Markayı izinsiz kullanan kişi hakkında verilen ceza davası Yargıtay … Devamını oku…

Tescilli Marka

11. Hukuk Dairesi         2015/5596 E.  ,  2015/13931 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 18/11/2014 NUMARASI : 2014/6-2014/264 DAVACI : M.. A.. VEKİLİ : Av. E.. K.. DAVALI : T.. B.. VEKİLİ : Av. B.. A.. Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk … Devamını oku…

Marka Tescili

11. Hukuk Dairesi         2015/6176 E.  ,  2015/13927 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 11/11/2014 NUMARASI : 2014/170-2014/233 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/11/2014 tarih ve 2014/170-2014/233 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

Markanızı Tescil Ettrin, İşinizi Güvene Alın

Ürününüzü Tescilleyin, İşinizi Güvene Alın Günümüzde pek çok işletme üretimin planlamalarına marka çalışmalarını da eklemektedir. Marka sahibi olarak bulunduğunuz sektörde söz sahibi olabilir, haksız rekabetin de önüne geçebilirsiniz. Peki marka nedir? Neden marka sahibi olmalıyım. Marka; bir işletmenin sahip olduğu mal veya hizmetleri, başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kendine özgü nitelikte … Devamını oku…

Marka Tescil

Malları ya da hizmetleri birbirinden ayırmak amacıyla kullanılan ayırt edici çizimler, resimler, kelimeler, harfler, şekiller, renkler, rakamlar, logolar, etiketler marka olarak tescil edilir. Bazen bunların kombinasyonları da kullanılabilir. Marka tescili sahibini, markayı sadece kendisi kullanma hakkına ve izinsiz kullanılmasının önüne geçme yetkisini verir. Marka tescil kapsamına giren aynı yada benzer hizmet yada mallarla ilgili karıştırılma … Devamını oku…

Marka Tescili Yaptırın İşinizi Güvence Altına Alın

Sahip olduğunuz ürün veya hizmete ait bir marka sahibi değilseniz resmi olarak o ürün/hizmete dair hiçbir hakka da sahip değilsinizdir. Belirli bir zaman, bütçe ve emek harcayarak oluşturduğunuz ürün veya hizmetinize mutlaka marka tescili yaptırmalısınız. Büyük ve büyümekte olan firmalar üretim planlarına markalaştırma çalışmalarını eklemektedirler. Peki marka nedir ve nereden marka tescil işlemimi gerçekleştirebilirim. Marka, … Devamını oku…

Marka Hükümsüzlük Davası Açma Süresi

Hukuk Genel Kurulu         2013/1573 E.  ,  2015/1055 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi (FSHH Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 28.02.2013 NUMARASI : 2013/21 E-2013/57 K. Taraflar arasındaki “marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesince (FSHH Mahkemesi sıfatıyla) davanın reddine dair verilen 30.07.2010 gün ve 2009/31 Esas-2010/348 Karar sayılı kararın … Devamını oku…

Marka İptal Davası

11. Hukuk Dairesi         2015/5400 E.  ,  2015/13802 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 11/04/2014 NUMARASI : 2011/209-2014/198 DAVACI : A.. K.. DAVALILAR : 1-D.. Ş.. 2-D.. K.. 3-A.. K.. Taraflar arasında görülen davada Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11.04.2014 gün ve 2011/209-2014/198 sayılı kararı onayan Daire’nin 17.12.2015 gün … Devamını oku…

Markanın İptali

11. Hukuk Dairesi         2015/5596 E.  ,  2015/13931 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 18/11/2014 NUMARASI : 2014/6-2014/264 DAVACI : M.. A.. VEKİLİ : Av. E.. K.. DAVALI : T.. B.. VEKİLİ : Av. B.. A.. Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk … Devamını oku…

Marka Patent Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi         2015/6189 E.  ,  2015/13738 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 22/03/2011 NUMARASI : 2009/112-2011/59 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/03/2011 tarih ve 2009/112-2011/59 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

Marka Davaları Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi         2015/6190 E.  ,  2015/13755 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 03/06/2014 NUMARASI : 2013/183-2014/114 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/06/2014 tarih ve 2013/183-2014/114 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

YİDK Kararının İptali Davası

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/01/2015 tarih ve 2014/272-2015/15 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten … Devamını oku…

Marka Hükümsüzlüğü Yargıtay Kararı

11. Hukuk Dairesi 2015/3829 E. , 2015/13804 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 15/04/2014 NUMARASI : 2011/259-2014/39 ASIL DAVADA DAVACI-BİRLEŞEN DAVADA DAVALI : E…..İSTANBUL İLEŞİTİM MEDYA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ASIL DAVADA DAVALI-BİRLEŞEN DAVADA DAVACI : C.. Ş.. ASIL DAVADA DAVALI : C… P….. YAYINCILIK … Devamını oku…

Marka Hükümsüzlük Davası

Bir başkasına ait markanın uzun süre sözleşmeye dayalı olarak kullanılmasının ardından, markanın asli unsurunu barındıracak şekilde yeni bir marka başvurusu yapılması kötüniyetli olup, böyle bir marka Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilse bile, marka hükümsüzlüğü davası açılmak suretiyle iptal ettirilebilir. Konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır. 11. Hukuk Dairesi         2015/5575 E.  ,  2015/13932 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ … Devamını oku…

Marka Hükümsüzlüğü

11. Hukuk Dairesi 2004/9333 E., 2005/7363 K. DAVACI YARARINA BOZMA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 53 ] 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA… [ Madde 8 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13.04.2004 tarih ve 2004/169 – … Devamını oku…

Marka Tescili

Bir işletmenin kendine ait özelliklerini şekil, yazı, sayı vb. şeklinde ifade edebilen, işletmeyi diğer işletmelerden ayırıcı nitelikte olan her türlü işarete marka denmektedir. İşletme için oldukça önemli olan bu işareti korumalısınız. Yasal olarak tescil ettirmeli ve bununla alakalı elinizde bir belge bulundurmalısınız. marka tescil koruması önemlidir. Bu sistemle şahsına ait hizmet ya da ürünlerinde özgün … Devamını oku…

Samsung’tan Yeni Marka Tescil Başvurusu

ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) yapılan bir marka tescil başvurusu Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S7’de yer vermesi beklenen “Always On Display” özelliğini doğrulamış oldu. Samsung’un 21 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlik hızla yaklaşırken Galaxy S7’ye ilişkin yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Önceki gün yeni amiral gemisinin ilk canlı görüntüleri sızdırılmıştı ve bugün de … Devamını oku…

Marka Tecavüz Davaları

Hukuk Genel Kurulu 2013/1521 E. , 2015/852 K. MARKA HAKLARINA VE TİCARET ÜNVANINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ HAKSIZ REKABETİN MEN’İ DAVA KONUSU MARKA VE ÜNVANI TAŞIYAN MALZEMELERİN İMHASI DAVALI ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANINDAN KELİME ÇIKARTILMASI, SİCİLDEN TERKİNİ VE HÜKÜM ÖZETİNİN İLANI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (556) Madde 1 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (556) Madde … Devamını oku…

Markalarda Sınıf Benzerlikleri

11. Hukuk Dairesi 2015/6258 E. , 2015/13736 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 16/12/2014 NUMARASI : 2014/33-2014/313 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 tarih ve 2014/33-2014/313 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı Türk Patent Enstitüsü vekili … Devamını oku…