Gazeteciler İçin İş Hukuku

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Av. Gökhan Küçük’ün hazırladığı “Gazetecinin El Kitabı Basın İş Kanunu’ndan Doğan Haklar” isimli kitapta, gazetecilerin işe başlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği madde madde anlatılıyor. İLK ADIM SÖZLEŞME Av. Gökhan Küçük, işe başlarken gazetecinin dikkat edeceği en önemli şeyin imzalayacağı sözleşmenin hangi kanuna göre düzenlendiğini tespit etmek olduğunu söylüyor. Av. Küçük, … Devamını oku…

İş Kanununda Neler Değişecek?

Yeni çıkan kanun ve torba yasalar çalışanları yakından ilgilendiriyor. İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren yasal değişiklikler, Yenibiris.com’un İK Seminerlerinde ele alındı. 27 Mayıs Salı günü insan kaynakları profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen semineri Arslan & Alkaya Hukuk Bürosu’ndan Avukat Başak Arslan ve Avukat Nermin Alkaya verdi. Çalışanların haklarını etkileyecek yasal değişikliklerden öne çıkanlar şöyle… En yeni değişiklik … Devamını oku…

Türk-İş’ten “Arabuluculuk” Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü sınırlayacağı ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracağı” açıklaması yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü … Devamını oku…

Hukuk ve Bilişim Fuar İzmir’de Buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Türk Bilişim Derneği işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, bu yıl ilk kez Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Kurultay, 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında 4. kez düzenleniyor. Kurultay, hukuk ve bilişim alanında birçok kişiyi İzmir’de bir araya getirecek. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de katılacağı 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, … Devamını oku…

“Diplomalı Zeytinyağı” Marka Tescili

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından “Diplomalı Zeytinyağı” ve “Zeytinin Okumuş Hali” isimleriyle marka tescil belgesi aldı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Y. Doç. Dr. Raif Sakin, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın mali ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’nün eş finansman desteği … Devamını oku…

Köle İşçi Yasası Kabul Edildi

AKP, 2009’da Abdullah Gül’ün ‘ayıp’ diye veto ettiği kiralık işçi tasarısını Meclis’ten geçirdi. Artık işçiler 8 ay kiralanabilecek. İş garantisi ve emeklilik de hayal olacak. KİRALIK MARABALAR Özel İstihdam Büroları Yasa Tasarısı Meclis’te AKP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Taşeron sisteminin yeni adı artık özel istihdam. İş ve işçi arayanlar özel istihdam bürolarına başvuracak. İşçiyi bürolar … Devamını oku…

Fazla mesai ücreti SGK’ya nasıl bildirilir?

Bursa’dan muhasebeci okurumuz Selin hanım soruyor: “Bünyamin bey, bir mükellefimin tekstil atölyesi var, zaman zaman mal yetiştirmek için fazla mesai yapılıyormuş. Denetime girdik, fazla mesai ücretlerinin bir kısmını vermediğimizi tespit etti bir iş müfettişi, bize ceza gönderdi. Yıl yıl müfettişin çıkarttığı fazla mesai ücretlerini çalışanlara ödeyeceğiz. Ama bunları nasıl SGK’ya bildireceğiz, kafamız karıştı. Bundan sonra … Devamını oku…

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

Fikri ve Sınai Haklar mevzuatına göre bir “buluşu” iki biçimde koruyabiliyoruz. 1) Faydalı Model Belgesi ile 2) Patent Belgesi ile… Bir buluşun Faydalı Model Tescil Belgesi ile korunabilmesi için, a) Mutlak Yenilik b)Sanayiye Uygulanabilirlik şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Patent Belgesi’nde ise bunlara ek olarak c) Buluş Basamağı kriterinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Buluş Basamağı kriterini kabaca buluş’un, … Devamını oku…

Boşanma | Sosyal Güvenlik İşlemleri

21. Hukuk Dairesi 2015/7879 E. , 2016/1913 K. “İçtihat Metni” Davacı, kurum işleminin iptaliyle kesilen aylığın yeniden bağlanmasına biriken aylıkların tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin … Devamını oku…

Marka Patent Yasası Geliyor

Marka, patent, tasarım, coğrafi işaret gibi konularda köklü değişiklikler öngören Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı taslağı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na gidiyor. Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan, yasalaşması halinde Türkiye’nin Anglosakson modeline geçeceğini söyledi. Hükümetin 6 aylık acil eylem planında yer alan Sınai Mülkiyet Kanun tasarısı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşüldü. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması bekleniyor. … Devamını oku…

İş Kazası Tazminata Esas Ücret

10. Hukuk Dairesi         2014/19111 E.  ,  2016/1811 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : 2. İş Mahkemesi Tarihi : 10.06.2014 Dava rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün davalıların avukatları tarafından temyizi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar … Devamını oku…

İşe İade Asıl- Alt İşveren

22. Hukuk Dairesi         2016/1151 E.  ,  2016/4207 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği … Devamını oku…

İşyeri Devri

9. Hukuk Dairesi         2016/3085 E.  ,  2016/3971 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı vekili tarafından verilen 18.12.2015 havale tarihli dilekçede Dairemizin 30.09.2015 tarih, … E ve … K sayılı onama kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … Devamını oku…

Fikir Sanat Eseri Tazminat Miktarı

11. Hukuk Dairesi         2014/19083 E.  ,  2015/8814 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 24/06/2014 NUMARASI : 2013/35-2014/163 Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/06/2014 tarih ve 2013/35-2014/163 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı T.. B.. tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde … Devamını oku…

Fikri ve Sınai Haklar | Mimari Proje

11. Hukuk Dairesi         2015/3792 E.  ,  2015/10849 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA) TARİHİ : 30/10/2014 NUMARASI : 2012/532-2014/456 Taraflar arasında görülen davada Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/10/2014 tarih ve 2012/532-2014/456 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin … Devamını oku…

Ücretsiz İzin | Kıdem Tazminatı | İş Hukuku

9. Hukuk Dairesi         2014/18062 E.  ,  2015/34809 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 12. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 08/04/2014 NUMARASI : 2011/726-2014/208 Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile izin ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz … Devamını oku…

Sendikal Sebeplerle İş Sözleşmesinin Feshi | İşe İade

22. Hukuk Dairesi         2015/31824 E.  ,  2015/34877 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Aksaray İş Mahkemesi TARİHİ : 05/06/2015 NUMARASI : 2014/178-2015/273 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar … Devamını oku…

Kısmi İşçi Alacağı Davası Zamanaşımı

9. Hukuk Dairesi         2014/25927 E.  ,  2015/36643 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 22. İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 28/05/2014 NUMARASI : 2013/145-2014/366 Davacı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, şua izni ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş … Devamını oku…

Tekstilin Geleceği Tasarım ve Markalaşma

Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, tekstil sektörünün geleceğinin, yenilik, tasarım ve markalaşma üzerine kurulması gerektiğini bildirdi. Kocatepe, GEKA’nın 7 Mart Pazartesi günü düzenleyeceği “Denizli Tekstil Sektöründe Markalaşma ve Teknik Tekstil Konferansı”na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tekstil sektörüne yön veren iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar, Ar-Ge, pazarlama ve iletişim sektörünün uzmanlarının katılacağı konferansta, bölgede … Devamını oku…

Tescilli Markamı Başkası Kullanıyor?

Eğer tescilli markanızı başkaları kullanmakta ise, bu hem cezai yaptırımı olan bir suçtur, hem de size tazminat ödenmesini gerektiren bir haksız fiildir. Aşağıda da benzer durumlarda verilmiş Yargıtay kararları bulunmaktadır. Haklarınızı aramanız durumunda, siz de markanızı izniniz olmaksızın kullanan kişiye karşı ceza ve tazminat davaları açabilirsiniz. Markayı izinsiz kullanan kişi hakkında verilen ceza davası Yargıtay … Devamını oku…

İş Hukuku ve İşveren Mağduriyetleri Paneli

Müstakil Endüstrici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesince “İş Hukuku ve İşveren Mağduriyetleri” konulu panel yapıldı . Panelde katılımcılara “iş hukuku ve işveren mağduriyetleri” ne dair bilgiler verildi. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, iş yaşamının kaidelerinin olduğunu ifade ederek , bu kuralların işveren ve işçiler tarafından mühim olduğunu ifade etti . Çalışma yaşamına … Devamını oku…