İş Kazaları Almanağı

‘Adalet Arayana Destek Grubu’nun hazırladığı 4. iş cinayetleri almanağı yayımlandı. Aralık-Ocak 2015 arasındaki iş cinayetlerine kapsamlı bir bakış sağlayan almanak, çoğu zaman haberlerde, rakamlardan öteye gidemeyen işçi ölümlerinin arkasındaki hikâyeye de ışık tutuyor. Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin 2008’den bu yana devam eden mücadelesini görünür kılmak için hazırlanan almanak, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü … Devamını oku…

İş Kazaları

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/3241 Karar No. 2010/4056 Tarihi 08.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/11.A KAVRAMLAR TRAFİK İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESBİTİ İŞ KAZASININ TESPİTİ ÖZET SİGORTA MÜFETTİŞİ SELCUK BALCAN TARAFINDAN DÜZENLENEN 2.10.2006 TARİHLİ RAPORDA DAVACILARIN MURİSİ SÜLEYMAN ÇİFTCİNİN İŞVERENE AİT MUĞLA MERKEZDE YER ALAN İNŞAAT İŞ YERİNDE 1.11.1996 TARİHİNDE … Devamını oku…

İş Kazası

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/20149 Karar No. 2010/5178 Tarihi 12.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/10/26/87/9 818-BORÇLAR KANUNU/43/44 5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/21 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK RÜCUAN TAZMİNAT HAKKANİYET İNDİRİMİ ÖZET DAVACI, İŞKAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DURUMUNA GİREN SİGORTALIYA BAĞLANAN PEŞİN DEĞERLİ GELİRLER İLE YAPILAN … Devamını oku…

İş Kazası Sonucu Maluliyet

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/7930 Karar No. 2010/10884 Tarihi 04.11.2010 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/7 KAVRAMLAR TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İŞVERENİN SORUMLULUĞU TAŞIMA İŞİ İŞ KAZASI SONUCU ZARAR BEDEN GÜÇ KAYBI ÖZET DAVACI, TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. İŞVERENİN İŞİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN … Devamını oku…

İş Kazaları

İş Kazalarının Unsurları şunlardır ; 1-Eylem, 2-Zarar, 3-Zarar ile eylem arasında illiyet bağı, 4-Eylemin Hukuka aykırı olması 5-İşçinin cismani zarara uğraması koşuldur. İş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Sigortalıların işverence … Devamını oku…

İş Kazası Nedir?

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ya da ruhça arızaya uğratan olaydır. Bir olayın iş kazası olabilmesi için hem kanunda belirtilen hal ve durumlardan birisinin olması hem de iş kazasına maruz kalan kişinin 5510 sayılı kanuna göre … Devamını oku…

İş Kazaları

Büromuz İş Hukuku alanında uzmanlaşmış bir olup, bu çerçevede özellikle iş kazaları sonucunda uğranılan maddi ve manevi tazminat davalarında son derece deneyimli bir ekibe sahiptir.