Marka Tecavüz Davaları

Hukuk Genel Kurulu 2013/1521 E. , 2015/852 K. MARKA HAKLARINA VE TİCARET ÜNVANINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ HAKSIZ REKABETİN MEN’İ DAVA KONUSU MARKA VE ÜNVANI TAŞIYAN MALZEMELERİN İMHASI DAVALI ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANINDAN KELİME ÇIKARTILMASI, SİCİLDEN TERKİNİ VE HÜKÜM ÖZETİNİN İLANI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (556) Madde 1 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (556) Madde … Devamını oku…

Markalarda Sınıf Benzerlikleri

11. Hukuk Dairesi 2015/6258 E. , 2015/13736 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 16/12/2014 NUMARASI : 2014/33-2014/313 Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 tarih ve 2014/33-2014/313 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı Türk Patent Enstitüsü vekili … Devamını oku…

Markalar Arasında Benzerlik ve Tescil

Markalar, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 45 sınıfta tescil edilir. Üretilen mal ya da hizmetler bu 45 sınıfın hangisinde ya da hangilerinde düzenlenmişse, markanın korunması için ilgili sınıf ya da sınıflardan tescilinin yapılması zorunludur. Markalar arasındaki benzerlik ya da karıştırılma kriterlerinin belirlenmesinde de, sınıfların çok önemli bir yeri vardır. İki marka arasında benzerlik olabilmesi … Devamını oku…

Markaların Karıştırılma İhtimali

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13322 Karar No. 2011/14579 Tarihi 27.10.2011 İLGİLİ MEVZUAT 556-KHK/7.1/8.1 KAVRAMLAR MARKA TESCİLİ İLAN-İTİRAZ SİSTEMİ MUTLAK VE NİSPİ RET NEDENLERİ ÖZET 556 SAYILI KHK’NIN 7/1-B MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE TPE TARAFINDAN RE’SEN UYGULANACAK MUTLAK RET NEDENİ KAPSAMINDA BİR MARKA BAŞVURUSUNUN REDDEDİLEBİLMESİ İÇİN BAŞVURU KONUSU İŞARETLE ÖNCEKİ TARİHTE TESCİL EDİLEN VEYA … Devamını oku…

Marka Tescili

Marka Tescili, üretilen ürün ya da hizmeti, diğer ürün ya da hizmetlerden ayırt eden isim, logo, harf, rakam ya da ayırt edici diğer unsurun, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na kaydını yaptırmak suretiyle, tescil edilen ibarenin Türkiye sınırları içerisinde tek kullanıcısı olma hakkını veren sürecin genel adıdır.

Marka Hukuku ve Davaları

Ofisimiz aynı zamanda marka ve patent tescillerini de yapan bir büro olması sebebiyle, marka ve patent ile ilgili işlemleri tescil sürecinden başlayıp hukuki korumaya dek görevlerini her aşamada titizlikle yerine getirmektedir. Bu amaçla, başta marka tecavüzü ve bu hakka bağlı olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tespit davaları ile marka hükümsüzlüğü gibi hukuk davalarına ve … Devamını oku…