SGK İşten Çıkış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 9- Malulen emeklilik nedeniyle 10- Ölüm … Devamını oku…

İş Mahkemeleri Kanunu

  25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30221 KANUN İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye … Devamını oku…

İşyerinin Birleşmesi veya Devir Alınması Haklı Fesih Nedeni Midir?

Çalıştığım şirket başka bir şirketle birleşti. Yeni işveren bu birleşme nedeni ile benim de içinde bulunduğum bir grubun sözleşmesini feshetti ve kıdemimizi de ödemiyor. Böyle durumlarda kıdem sıfırlanmış mı oluyor? Yani yeniden devralma sonrası sil baştan işe başlamış gibi mi oluyorum? Sorunuzun net bir yanıtı var: Devralan işveren, bu devir nedeni ile iş sözleşmesini feshederse … Devamını oku…

İşe İade Davalarında İşe Başlatmama Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2016/15675 E.  ,  2017/2554 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: … Devamını oku…

İşe İade Davaları – İşletme, İşyeri ve İşin Gerekleri Nedenleriyle Fesih

9. Hukuk Dairesi         2016/3882 E.  ,  2017/1431 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği … Devamını oku…

İşe İade Davaları – Yeniden Yapılanma

9. Hukuk Dairesi         2016/3643 E.  ,  2017/1551 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına … Devamını oku…

İşe İade Davası

9. Hukuk Dairesi         2016/5434 E.  ,  2017/2115 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A … Devamını oku…

Serbest Bölgelerde İşçilerden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi

  ÖZÜ : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde işçinin ücretinden gelir vergisi kesilemeyeceği ortadadır. Ücretten verginin kesilmesi halinde, vergi mükellefinin işçi olması nedeniyle, kanundaki koşulların gerçekleşmesi halinde muafiyetten yararlanacak olan da işçidir.   9. Hukuk Dairesi         2016/35340 E.  ,  2016/22796 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA :Davacı, … … Devamını oku…

İş Hukukunda İbraname

9. Hukuk Dairesi         2015/6186 E.  ,  2016/22709 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, … Devamını oku…

İş Mahkemelerinde İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi

7. Hukuk Dairesi 2015/4693 E. , 2015/7700 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : İş Mahkemesi Dava Türü : Alacak Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraflarca istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-Davacı temyizi yönünden: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı vekilinin sunduğu temyiz … Devamını oku…

İş Kazalarında İşçi Kusurları

İşçi anlatıyor: “24 yaşımdayım, hafta sonunda işyeri dışında birden bayılıp düştüm. Doktora götürdüler, çok sert düşmüşüm, omzumda ciddi bir çatlak oluştu. Dört ay tedavi gördüm. İşyeri doktoru bayılma nedenimin sara (epilepsi) olabileceğini söyleyerek sevk etti. Henüz daha tetkiklerim sonuçlanmadan işten çıkartıldım. Kıdem ve ihbar tazminatımı ödediler. Fabrika yaşamımı sona erdirdiler. Yeni evliyim, eşim hamile, bir … Devamını oku…

İşçi, Hizmet Tespit Davası Açmadan Kıdem Tazminatı Davası Açabilir

Çalışma süresi iş yaşamında kural olarak SGK’ya işveren tarafından bildirilen süreler dikkate alınarak belirlenir. Bu yüzden pek çok Mahkeme, özellikle kıdem tazminatı gibi çalışma süresine göre belirlenen alacakların hesabında, işveren tarafından SGK’ya yapılan bildirimleri dikkate almakta, hizmet döküm cetvellerindeki süreleri göre hesaplama yapılmaktadır. Aşağıdaki karar ise, işçinin çalışma süresini kanıtlaması için hizmet tespit davası açmak … Devamını oku…

Gazeteciler İçin İş Hukuku

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Av. Gökhan Küçük’ün hazırladığı “Gazetecinin El Kitabı Basın İş Kanunu’ndan Doğan Haklar” isimli kitapta, gazetecilerin işe başlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği madde madde anlatılıyor. İLK ADIM SÖZLEŞME Av. Gökhan Küçük, işe başlarken gazetecinin dikkat edeceği en önemli şeyin imzalayacağı sözleşmenin hangi kanuna göre düzenlendiğini tespit etmek olduğunu söylüyor. Av. Küçük, … Devamını oku…

İş Kanununda Neler Değişecek?

Yeni çıkan kanun ve torba yasalar çalışanları yakından ilgilendiriyor. İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren yasal değişiklikler, Yenibiris.com’un İK Seminerlerinde ele alındı. 27 Mayıs Salı günü insan kaynakları profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen semineri Arslan & Alkaya Hukuk Bürosu’ndan Avukat Başak Arslan ve Avukat Nermin Alkaya verdi. Çalışanların haklarını etkileyecek yasal değişikliklerden öne çıkanlar şöyle… En yeni değişiklik … Devamını oku…

Türk-İş’ten “Arabuluculuk” Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü sınırlayacağı ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracağı” açıklaması yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü … Devamını oku…

Köle İşçi Yasası Kabul Edildi

AKP, 2009’da Abdullah Gül’ün ‘ayıp’ diye veto ettiği kiralık işçi tasarısını Meclis’ten geçirdi. Artık işçiler 8 ay kiralanabilecek. İş garantisi ve emeklilik de hayal olacak. KİRALIK MARABALAR Özel İstihdam Büroları Yasa Tasarısı Meclis’te AKP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Taşeron sisteminin yeni adı artık özel istihdam. İş ve işçi arayanlar özel istihdam bürolarına başvuracak. İşçiyi bürolar … Devamını oku…

Fazla mesai ücreti SGK’ya nasıl bildirilir?

Bursa’dan muhasebeci okurumuz Selin hanım soruyor: “Bünyamin bey, bir mükellefimin tekstil atölyesi var, zaman zaman mal yetiştirmek için fazla mesai yapılıyormuş. Denetime girdik, fazla mesai ücretlerinin bir kısmını vermediğimizi tespit etti bir iş müfettişi, bize ceza gönderdi. Yıl yıl müfettişin çıkarttığı fazla mesai ücretlerini çalışanlara ödeyeceğiz. Ama bunları nasıl SGK’ya bildireceğiz, kafamız karıştı. Bundan sonra … Devamını oku…

Gece Çalışması Yönetmelik

YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı … Devamını oku…

İş Hukuku ve İşveren Mağduriyetleri Paneli

Müstakil Endüstrici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesince “İş Hukuku ve İşveren Mağduriyetleri” konulu panel yapıldı . Panelde katılımcılara “iş hukuku ve işveren mağduriyetleri” ne dair bilgiler verildi. MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, iş yaşamının kaidelerinin olduğunu ifade ederek , bu kuralların işveren ve işçiler tarafından mühim olduğunu ifade etti . Çalışma yaşamına … Devamını oku…

İşçi Alacakları Belirsiz Alacak Davası Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu         2012/9/838 E.  ,  2012/715 K. KIDEM TAZMINATI VE FAZLA MESAI ÜCRETI ALACAĞI KISMI DAVA HUKUKI YARAR İŞ KANUNU (4857) Madde 8 İŞ KANUNU (4857) Madde 24 İŞ KANUNU (4857) Madde 67 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 119 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 115 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) (6100) Madde 114 … Devamını oku…

İşçi Alacakları | Belirsiz Alacak Davası

9. Hukuk Dairesi 2015/35559 E. , 2016/1689 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ÇERKEZKÖY İŞ MAHKEMESİ TARİHİ : 09/06/2015 NUMARASI : 2015/98-2015/544 Davacı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın usulden reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası … Devamını oku…