Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/7590 Karar No. 2010/810 Tarihi 05.02.2010 İLGİLİ MEVZUAT 1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/21/9.3 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/110 6762-TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK )/1301 KAVRAMLAR RÜCUEN TAZMİNAT TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN DAVALAR BİRDEN FAZLA DAVALI BULUNMASI HAKSIZ FİİL YETKİLİ MAHKEME ÖZET MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOLAYI HUKUKİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN … Devamını oku…

Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/3332 Karar No. 2010/8523 Tarihi 15.07.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/43/44 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/92 KAVRAMLAR MURİSİN TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT YARGILAMA MASRAFLARI ÖZET DAVACILAR MURİSİNİN, TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. … Devamını oku…

Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2009/4-152 Karar No. 2009/155 Tarihi 06.05.2009 İLGİLİ MEVZUAT 765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102/455 818-BORÇLAR KANUNU/60 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/109 5237-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/85 KAVRAMLAR CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HUKUK DAVASINA ETKİSİ TRAFİK KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT SUÇ OLUŞTURAN HAKSIZ EYLEM ÖZET DAVALININ SUÇ … Devamını oku…

Trafik Kazalarında Tazminat Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/9425 Karar No. 2010/5723 Tarihi 11.05.2010 İLGİLİ MEVZUAT 765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102/459 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/109/2 5237-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/66/89 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ZAMANAŞIMI ÖZET DAVA KONUSU TRAFİK KAZASININ BİRDEN ÇOK KİŞİNİN YARALANMASI BİÇİMİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ TRAFİK … Devamını oku…

Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Maddi Tazminat Hesabı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/2250 Karar No. 2010/3266 Tarihi 23.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/26 818-BORÇLAR KANUNU/41 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE YARALANMA İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI ASKERLİK DURUMU GEÇİCİ VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖZET DAVACI, DAVA DİLEKÇESİNDE OLAY TARİHİNDE ÖĞRENCİ OLDUĞUNU, KAZA NEDENİ İLE EĞİTİMİNİN AKSADIĞINI, OKULUNUN 1 YIL UZADIĞINI … Devamını oku…

Ölümlü Kazada Tazminat ve Sigorta

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/7966 Karar No. 2010/3504 Tarihi 30.03.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/44 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/85/91/92 KAVRAMLAR DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISI TAM KUSURLU TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ÖZET TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN SÜRÜCÜNÜN DESTEĞİNDEN YOKSUN KALANLARIN SORUMLULUK SİGORTACISINA YÖNELTEBİLECEKLERİ YANSIMA YOLUYLA … Devamını oku…

Trafik Kazası Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/6962 Karar No. 2010/4010 Tarihi 07.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/47 1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/438 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖZET TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMADAN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DAVA KONUSU OLAYIN OLUŞUM BİÇİMİ, TARAFLARIN KUSUR DURUMU, OLAY GÜNÜ … Devamını oku…

Trafik Kazası Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8743 Karar No. 2010/4002 Tarihi 06.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/43 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜ MADDİ TAZMİNAT ZARAR VE YARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ YASAL FAİZİN GÜNCELLENMESİ TAZMİNATTAN İNDİRİM ÖZET DAVA DIŞI SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN DAVACILARA 4.000,00 TL TAZMİNAT ÖDENMİŞTİR. YEREL MAHKEMECE SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN DAVACILARA YAPILAN ÖDEMELER HERHANGİ … Devamını oku…

Trafik Kazası Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/6962 Karar No. 2010/4010 Tarihi 07.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/47 1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/438 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖZET TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMADAN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DAVA KONUSU OLAYIN OLUŞUM BİÇİMİ, TARAFLARIN KUSUR DURUMU, OLAY GÜNÜ … Devamını oku…

Yaralamalı Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/20144 Karar No. 2010/5410 Tarihi 13.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/10/26 818-BORÇLAR KANUNU/128 KAVRAMLAR TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNAT ZAMANAŞIMI ÖZET ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI KONUSUNA GELİNCE; 506 SAYILI YASADA ZAMANAŞIMININ ( ÖZEL OLARAK ) DÜZENLENMEDİĞİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE; GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM ARAMA GEREĞİ VARDIR. … Devamını oku…

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Hesaplama

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1008 Karar No. 2010/3524 Tarihi 15.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 6762-TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK )/1301 KAVRAMLAR RÜCUAN TAZMİNAT KASKO SİGORTALI ARACIN KARŞILAŞTIĞI TRAFİK KAZASI RAYİÇ BEDELDEN SOVTAJ BEDELİNİN İNDİRİMİ ÖZET DAVACI SİGORTA ŞİRKETİNE KASKO SİGORTALI ARACIN KARŞILAŞTIĞI TRAFİK KAZASI SONUCUNDA ONARIMI EKONOMİK OLMADIĞINDAN PERTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. MAHKEMECE ADLİ TIP … Devamını oku…

Trafik Kazası Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/2606 Karar No. 2010/3934 Tarihi 27.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/46 6762-TÜRK TİCARET KANUNU ( TTK )/1281 KAVRAMLAR MADDİ TAZMİNAT TRAFİK KAZASI ÖZET DAVACININ MÜTERAFİK KUSURU BULUNMADIĞI, KAZA SONRASINDA % 100 İŞ GÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI GEREKÇESİ İLE DAVANIN KABULÜNE, 80.000,00 TL’NİN TEMERRÜD TARİHİ OLAN 17.03.2008’DEN İTİBAREN İŞLEYECEK FAİZİ İLE … Devamını oku…

Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/9425 Karar No. 2010/5723 Tarihi 11.05.2010 İLGİLİ MEVZUAT 765-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/102/459 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/109/2 5237-TÜRK CEZA KANUNU ( TCK )/66/89 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ZAMANAŞIMI ÖZET DAVA KONUSU TRAFİK KAZASININ BİRDEN ÇOK KİŞİNİN YARALANMASI BİÇİMİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ TRAFİK … Devamını oku…

Trafik Kazası Rücu (Dönme) Davası

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/774 Karar No. 2010/5626 Tarihi 17.06.2010 İLGİLİ MEVZUAT 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/95.2 KAVRAMLAR RÜCUEN TAZMİNAT TRAFİK KAZASI AĞIR KUSUR KUSUR ÖZET SİGORTACININ, SİGORTA ETTİRENE, GENEL ŞARTLARININ 4/A BENDİNE DAYALI OLARAK RÜCU EDEBİLMESİ İÇİN KARŞIT VEYA AĞIR KUSUR HALİNİN VARLIĞI GEREKLİDİR. AĞIR KUSUR KAVRAMI BİR ÖZEL HUKUK … Devamını oku…

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/10653 Karar No. 2010/7338 Tarihi 17.06.2010 İLGİLİ MEVZUAT 4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/4 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT EMEKLİ İKEN YAŞAMINI YİTİREN DESTEK ÖZET DAVALILARDAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN TEMYİZ İTİRAZINA GELİNCE; DAVA KONUSU TRAFİK KAZASI, ÇÖP TOPLAMADA KULLANILAN KAMYONUN … Devamını oku…

Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/6451 Karar No. 2010/7394 Tarihi 17.06.2010 İLGİLİ MEVZUAT 2675-MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN/33 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT YARGI MUAFİYETİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLER ÖZET DİĞER DAVALI ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ, DİPLOMATİK GÖREVLİ DEĞİL, ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NİN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLUP ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’Nİ TÜRKİYE’DE TEMSİL ETTİĞİNDEN, TÜRKİYE’DEKİ SORUMLULUĞU ALMANYA … Devamını oku…

Ölümlü Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/3332 Karar No. 2010/8523 Tarihi 15.07.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/43/44 2918-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( KTK )/92 KAVRAMLAR MURİSİN TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT YARGILAMA MASRAFLARI ÖZET DAVACILAR MURİSİNİN, TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. … Devamını oku…

Trafik Kazası Sonucu Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4145 Karar No. 2010/7306 Tarihi 27.09.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/41 3095-KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN/1 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI SONUCU MEYDANA GELEN MADDİ TAZMİNAT ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GERÇEK ZARAR ÖZEL ARAÇ ÖZET DAVALI SİGORTA ŞİRKETİ KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISI OLUP, ZORUNLU MALİ … Devamını oku…

Trafik Kazalarında Tazminat Dava

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/7824 Karar No. 2010/7588 Tarihi 30.09.2010 İLGİLİ MEVZUAT 1479-ESNAF VE SANATKARLAR VE DIGER BAGIMSIZ ÇALISANLAR SOSYAL SIGORTALAR KURUMU KANUNU (BAĞ-KUR )/63 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI RÜCUAN TAZMİNAT BEKLETİCİ MESELE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ÖZET SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN İÇİNDE DAVALININ DA BULUNDUĞU DAVALILAR ALEYHİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN DAVASI İLE … Devamını oku…

Trafik Kazalarında Tazminat Davaları

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/6824 Karar No. 2010/14152 Tarihi 01.11.2010 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/41 KAVRAMLAR TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT KUSUR DURUMU TAZMİNAT DAVASI ÖZET DAVACIYA AİT ARACIN, DAVALI TARAFINDAN KULLANILIRKEN, DAVALININ KUSURU NETİCESİNDE KARIŞTIĞI TRAFİK KAZISI NETİCESİNDE, DAVA DIŞI ŞAHISLAR TARAFINDAN DAVALIYA KARŞI AÇILAN DAVA SONUCUNDA, DAVACININ ÖDEDİĞİ TAZMİNATIN DAVALIDAN TAHSİLİ İSTEMİ … Devamını oku…

Trafik Kazaları Maddi Tazminat Davaları

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/7930 Karar No. 2010/10884 Tarihi 04.11.2010 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/7 KAVRAMLAR TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İŞVERENİN SORUMLULUĞU TAŞIMA İŞİ İŞ KAZASI SONUCU ZARAR BEDEN GÜÇ KAYBI ÖZET DAVACI, TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. İŞVERENİN İŞİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN … Devamını oku…