Marka Hükümsüzlük Davası Açma Süresi

Hukuk Genel Kurulu         2013/1573 E.  ,  2015/1055 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi (FSHH Mahkemesi Sıfatıyla) TARİHİ : 28.02.2013 NUMARASI : 2013/21 E-2013/57 K. Taraflar arasındaki “marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesince (FSHH Mahkemesi sıfatıyla) davanın reddine dair verilen 30.07.2010 gün ve 2009/31 Esas-2010/348 Karar sayılı kararın … Devamını oku…

Marka Patent Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi         2015/6189 E.  ,  2015/13738 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 22/03/2011 NUMARASI : 2009/112-2011/59 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/03/2011 tarih ve 2009/112-2011/59 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

Marka Davaları Yargıtay Kararları

11. Hukuk Dairesi         2015/6190 E.  ,  2015/13755 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 03/06/2014 NUMARASI : 2013/183-2014/114 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/06/2014 tarih ve 2013/183-2014/114 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

YİDK Kararının İptali Davası

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/01/2015 tarih ve 2014/272-2015/15 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten … Devamını oku…