Çalışma Alanları

Hukuk Büromuz,

-İş Hukuku,
-Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeler,
-Endüstriyel İlişkiler ve çalışma yaşamının düzenlenmesi,
-Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Hukuku,
-Gayrimenkul Hukuku ,
-Medeni Hukuk,
-Kat Mülkiyeti Hukuku,
-Aile Hukuku ( Boşanma, Nafaka, Velayet, Katkı Payı vs. ),
-Tazminat Hukuku,
-Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ,
-Şirket Kuruluşları,
– Ortaklıklar,
-Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,
-Uluslararası Ticaret,
-Yabancı Sermaye Yatırımları,
-İcra ve İflas Hukuku,
-Banka ve Finans Hukuku,
-Sigorta Hukuku,
-Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku,
-Rekabet Hukuku,
-Trafik Mevzuatı,
-Vergi ve İdare Hukuku,
-Mali Hukuk,
-Uluslararası Nakliye ve Taşıma Hukuku,
– Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
-İlgili hukuk alanlarında ihtilafların çözümü ve dava takibi,
alanlarında hizmet vermektedir.