İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2015/10163 E.  ,  2017/9469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik … Devamını oku…

İhbar Tazminatı Fazla Mesai

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/34409 Karar No. 2008/33551 Tarihi 05.12.2008 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/41 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HİZMET SÖZLEŞMESİ ÜCRETE DAHİL OLAN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI FARK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI TANIK ANLATIMLARI ÖZET SOMUT OLAYDA TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMESİNDE FAZLA … Devamını oku…

Bordroda Fazla Mesai Ücretinin Tahakkuk Ettirilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/32389 Karar No. 2008/34074 Tarihi 18.12.2008 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/41 KAVRAMLAR FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDEME İTİRAZI BELGE İBRAZI İMZALI ÜCRET HESAP PUSULASI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARIN ÖDENMESİ ÖZET İŞÇİ, FAZLA MESAİ ÖDEMESİ İÇEREN BU TÜR BELGELERİ İHTİRAZI KAYITSIZ İMZALAMASI HALİNDE, AİT OLDUĞU DÖNEM İÇİN BELGEDE GÖRÜLENDEN … Devamını oku…

Kıdem ve İhbar Tazminatı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/9547 Karar No. 2011/14096 Tarihi 10.05.2011 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/27/34/53/54/59 KAVRAMLAR İŞE İADE BAŞVURUSUNA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İŞE BAŞLATILMAMA ÖZET HÜKME ESAS ALINAN EK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACININ TOPLAM 168 GÜN İZİN KULLANDIĞI BELİRTİLEREK 116 GÜN … Devamını oku…

İstifa Durumunda İhbar Tazminatı

İşçi, istifa etmesi halinde, bildirimini işyerindeki kıdemine göre belirlenen ihbar önellerinden önce yapmış ise, ihbar tazminatı ödemekten kurtulur. İhbar sürelerine uymaksızın istifa ederse, bu durumda işverene ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalır.

İhbar Tazminatı Şartları

İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı … Devamını oku…

İhbar Tazminatı Nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda düzenlenmiş olan bu sürelere riayet edilmeden sözleşme feshedilirse, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar tazminatı öder. İhbar Süreleri (Önelleri) : İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan … Devamını oku…

İhbar Tazminatı ve Hesaplaması

İhbar Tazminatı nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda düzenlenmiş olan bu sürelere riayet edilmeden sözleşme feshedilirse, sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ihbar tazminatı öder. İhbar Süreleri (Önelleri) : İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) … Devamını oku…