Yargıtay : “Evden Pazarlama İşleri İş Kanunu Kapsamındadır.”

Yargıtay aşağıda tam metnini sunmuş olduğumuz karar ile, pazarlamacılık sözleşmesi kapsamında, bir işveren bağlı olarak evinden satış yapmakta kişinin, İş Kanununa tâbi olarak çalışan bir işçi olduğuna, bu çerçevede işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların İş Mahkemesi’nde görünmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu şekilde yapılmış bir sözleşme, İş Kanunu’nun 4. maddesindeki istisnalar arasında sayılmadığı için İş Kanunu … Devamını oku…

Vasıflı İşçinin Asgari Ücretle Çalışması Mümkün Değildir

Ülkemizde kayıt dışılığın çok yüksek olması herkesin malumudur. Bu durumdan olumsuz olarak en çok etkilenen kesimlerden biri de çalışanlardır. Çalışanların, işverenden alacak olduğu her türlü tazminat ve alacak, çalışanın almış olduğu ücrete göre belirlenmektedir. Bu yüzden bu husus çok önemlidir. Aşağıda sunulmuş bulunan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, vasıflı işçilerin asgari ücretle çalışmalarının mümkün olmadığı … Devamını oku…

İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/996 Karar No. 2010/39073 Tarihi 20.12.2010   Dava ihbar ve kıdem tazminatı taleplerine ilişkindir. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinde işçinin işverene ait başka bir işyerinde çalışacağı konusunda kaydın varlığı tartışmasızdır. Yapılan bu naklin hakkaniyete uygun olduğu da görülmektedir. Bu durumda işçinin yeni işyerine gitmemesi işveren açısından haklı fesih nedeni olup, iş akdinin … Devamını oku…

İş Kazaları

Büromuz İş Hukuku alanında uzmanlaşmış bir olup, bu çerçevede özellikle iş kazaları sonucunda uğranılan maddi ve manevi tazminat davalarında son derece deneyimli bir ekibe sahiptir.

İş Hukuku ve Davaları

1.İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları, 2. Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, 3. Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar, 4. İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü, 5. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili ile ilgili iş ve davalar büromuz tarafından takip edilmektedir.