Kapsam Dışı Personel İş Kanunu

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2011/9-760 Karar No. 2011/779 Tarihi 14.12.2011 İLGİLİ MEVZUAT 406-TELGRAF VE TELEFON KANUNU/29 1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/429 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4046-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN/22 6100-HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU/363 KAVRAMLAR ÖZELLEŞME UYGULAMALARI ÖZET ÖZELLEŞME UYGULAMALARI HAKKINDAKİ KANUNUN 22,DAVALININ KURULUŞU İLE İLGİLİ 406 SAYILI KANUNUN 5189 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK29. MADDESİNE … Devamını oku…

İşçi Alacaklarında Vergi Kesintileri

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/5869 Karar No. 2012/4685 Tarihi 20.02.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1086-HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)/382 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 5521-İŞ MAHKEMELERİ KANUNU/8 6100-HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU/297/298/321 KAVRAMLAR İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMA SURETİ İLE SONA ERMESİ İŞÇİNİN VERGİ KESİLMESİNİ GEREKTİREN İŞÇİLİK ALACAKLARI GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARA AYKIRI OLMASI HÜKMÜN TEFHİMİ ÖZET İŞ SÖZLEŞMESİNİN … Devamını oku…

Kadın İşçinin Erkeklere Ait Bölüme Girmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/47925 Karar No. 2012/6629 Tarihi 01.03.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/17/25.II KAVRAMLAR KIDEM/İHBAR TAZMİNATI İŞÇİNİN AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUĞU İDDİASI YATAKHANEYE BAŞKA İŞÇİ İLE GİRMESİ ÖZET SOMUT OLAYDA, YARGILAMA SIRASINDA DİNLENEN TANIK BEYANLARI İLE OLAYA İLİŞKİN DAVACININ SAVUNMASI DİKKATE ALINDIĞINDA DAVACININ AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNDUĞUNA … Devamını oku…

İşyeri Devri İşçi Aleyhine Sonuç Doğurmamalıdır

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/569 Karar No. 2012/8734 Tarihi 19.03.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/6 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İŞYERİ DEVRİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK DEVİR HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMAMASI GEREĞİ ÖZET İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİNDE DEVİR TARİHİNDE MEVCUT OLAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BÜTÜN HAK VE BORÇLARIYLA DEVRALAN İŞVERENE GEÇECEĞİ … Devamını oku…

İş Mahkemesi Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Olması

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6215 Karar No. 2012/9891 Tarihi 26.03.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 6100-HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU/297/298/321 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ÖZET SOMUT UYUŞMAZLIKTA MAHKEMECE TEFHİM EDİLEN KISA KARARDA DAVANIN EK RAPOR ÜZERİNDEN KABULÜNE ŞEKLİNDE HÜKÜM KURULMUŞTUR. TALEPLERDEN HER BİRİ HAKKINDA HÜKÜM … Devamını oku…

Aralıklı Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Ücret

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2012/9-277 Karar No. 2012/303 Tarihi 11.04.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 2822-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU/42.5 4857-İŞ KANUNU (İK)/24.II KAVRAMLAR KIDEM TAZMİNATI ARALIKLI ÇALIŞMA FİİLEN ÇALIŞILMAYAN GÜNLER ÖZET SOMUT UYUŞMAZLIKTA SSK KAYITLARINA, TANIK ANLATIMLARINA VE ÖZELLİKLE TARAFLARIN KABULÜNDE OLDUĞU ÜZERE, DAVACI İŞÇİ YILLARDAN BERİ İŞYERİ UYGULAMASI … Devamını oku…

Kıdem Tazminatı Taraf Teşkili

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/12237 Karar No. 2012/15447 Tarihi 02.07.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/2.6 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TARAF TEŞKİLİ ÖZET DAVACIYA, DAVAYI ALT İŞVERENLERE TEŞMİL ETMEK İÇİN SÜRE VERİLMELİ, DAVA ALT İŞVERENLERİ TEŞMİL EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANDIKTAN SONRA TEŞMİL SURETİYLE DAVALI OLARAK DAVADA YER ALACAK OLAN … Devamını oku…

İşçi işyerinde çalışırken işyerinden kaynaklanan bir hastalığa tutulursa iş akdini feshedip, kıdem tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.