Eserin İşlenmesi |Çoğaltılması | Senkranizasyon Hakları

11. Hukuk Dairesi         2014/16010 E.  ,  2015/11496 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 26/06/2014 NUMARASI : 2007/11-2014/119 Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/06/2014 tarih ve 2007/11-2014/119 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili ve katılma yoluyla davalı H. İnternational Co. … Devamını oku…

Marka Tescil

Marka tescili hiç şüphesiz çok önemli bir konu…. Kelimelerin, şekillerin ya da sayıların birer yatırım malzemesine dönüştüğü bu alanda, neden bir marka, patent bürosuyla ya da marka vekiliyle değil de, marka tescil alanında uzmanlaşmış bir avukatla çalışmanız gerektiğini hiç düşündünüz mü? Marka tescil işlemini yaptırmakta hiç şüphesiz en büyük amaç, sektörünüzdeki diğer işletmelerden farkınızı ortaya … Devamını oku…

Tescilli Marka

11. Hukuk Dairesi         2015/5596 E.  ,  2015/13931 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 18/11/2014 NUMARASI : 2014/6-2014/264 DAVACI : M.. A.. VEKİLİ : Av. E.. K.. DAVALI : T.. B.. VEKİLİ : Av. B.. A.. Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk … Devamını oku…

Marka Tescili

11. Hukuk Dairesi         2015/6176 E.  ,  2015/13927 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 11/11/2014 NUMARASI : 2014/170-2014/233 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/11/2014 tarih ve 2014/170-2014/233 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

Geçici İşçi Çalıştırmada Neler Değişiyor?

Geçici işçi çalıştırmada neler değişiyor? Geçici iş ilişkisi/geçici işçi çalıştırma 2003 yılından beri kamuoyunda tartışılıyor. Kamuoyunda geçici iş ilişkisi yerine, ödünç iş ilişkisi, kiralık işçi düzenlemesi gibi adlarda kullanılıyor. Geçici iş ilişkisi mevzuatımıza ilk kez 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ile girdi. Bu kanuna göre geçici iş ilişkisi 6 aylık sürelerle en fazla 18 … Devamını oku…

SGK İşleminin İptali

21. Hukuk Dairesi         2015/6073 E.  ,  2016/1403 K. “İçtihat Metni” Davacı, Kurum işleminin iptaline, borçlu olmadığının tespitine, ihtirazı kayıt altında yatırılan destekleme primlerinin isdirdardına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi l tarafından düzenlenen raporla … Devamını oku…

İş Mahkemesi – Görev

9. Hukuk Dairesi         2016/3135 E.  ,  2016/2845 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İ.4. ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ Davacı kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İş Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiştir. Dava dosyası 2797 Sayılı Yargıtay Yasa’sının 6644 Sayılı Yasa ile değişik 60. … Devamını oku…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Konulu Seminer

Türkiye Barolar Birliği eğitim Merkezi ve Eskişehir Barosu ile ortaklaşa düzenlenen “İş ve Sosyal Güvenlik” konulu seminer tamamlandı. Seminere, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ayhan Candan’ın seminer sorumlusu, Yargıtay 9’ncu Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Şahin Çil ve Kocaeli Barosu’ndan Av. Dr. İlter Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir katılımla geçen … Devamını oku…

İş Mahkemesi

Av. Mustafa Şenel, uzun yıllardır İzmir’de, İş Hukukunda uzman olması sebebiyle İş Mahkemesi Avukatı olarak faaliyet göstermektedir. İzmir Barosu Dergisi’nin 2005-Ekim sayısında, “ Yargıtay’ın Son Kararları Doğrultusunda İşe İade Davaları ” başlıklı makalesi yayımlanmıştır. EBSO Haber Dergisi’nin Temmuz 2006 sayısında, “ İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri ” ve Kasım 2006 sayısında, “Uzun Yargılama Süreçlerine Alternatif … Devamını oku…

Marka Avukatlığı

Marka avukatlığı, hukukun gün geçtikçe daha karmaşıklaşması sonucunda ortaya çıkan kurumlardan bir tanesidir. Hukuki çalışmaların ve alınan işlerin ağırlıklı olarak marka hukukunu ilgilendirmesi durumunda, avukatın marka avukatlığı yapmasından bahsedilir. Bu alan ilgisini çekiyorsa her avukat marka avukatlığı yapabilir. Avukatlar, mesleki çalışmalarını bu alana yöneltmekle, bu alandaki iş ve davaları kabul etmekle ve bu alandaki mevzuatı … Devamını oku…