Marka Tescili Kolaylaşıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, AA muhabirine Türk Patent Enstitüsü (TPE) internet sitesinde görüş ve önerilere açılan “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun çok önemli değişikler getireceğine dikkati çeken Işık, bu kapsamda marka, coğrafi işaret, tasarım ve patent gibi alanlarda yapılacak düzenlemeleri anlattı. Kanunla daha nitelikli sınai mülkiyet … Devamını oku…

Marka Tescili

11. Hukuk Dairesi         2015/6176 E.  ,  2015/13927 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 11/11/2014 NUMARASI : 2014/170-2014/233 Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/11/2014 tarih ve 2014/170-2014/233 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi … Devamını oku…

Marka Tescili

Bir işletmenin kendine ait özelliklerini şekil, yazı, sayı vb. şeklinde ifade edebilen, işletmeyi diğer işletmelerden ayırıcı nitelikte olan her türlü işarete marka denmektedir. İşletme için oldukça önemli olan bu işareti korumalısınız. Yasal olarak tescil ettirmeli ve bununla alakalı elinizde bir belge bulundurmalısınız. marka tescil koruması önemlidir. Bu sistemle şahsına ait hizmet ya da ürünlerinde özgün … Devamını oku…

Marka Patent Tescil

Marka Tescil, Bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar ; 1. Tescili istenen ibarenin, tescilinin mümkün olup olmadığının incelenmesi 2. Sınıf belirleme 3. Belirlenen sınıfta benzer ya da yanı nitelikte bir başvuru yapılıp       yapılmadığının araştırılması 4.Marka başvuru ücretinin yatırılması 5.Marka başvurusunun yapılması 6.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan … Devamını oku…

İsim Tescil

İsim tescil denilince aklımıza ilk gelen, internet alan adlarının tescili olmaktadır. İnternet alan adlarının tescili ile ilgili olarak sitemizde ayrıntılı bilgi anasayfamızda yer alan marka karar kriterleri içerisinde bulunabilir. Burada açıklanmaya çalışılacak husus daha ziyade, birbirine fazlasıyla karıştırılan ticaret ünvanları ile markalar arasında farklılıklardır. Ticaret ünvanı kabaca tanımlamak gerekirse, işletmenin adıdır. Meslek odalarına ya da … Devamını oku…

Tescil

Tescil işlemlerinin en önemli amacı, tescile konu şey üzerindeki hakkın kime ait olduğunun rahatça belirlenebilmesidir. Bu yüzden, markanızı, patentinizi, faydalı model ya da tasarımlarınızı tescil ettirirseniz, haklarınızı koruma ortamını sağlamış olursunuz.

Marka Tescili

Marka Tescili, üretilen ürün ya da hizmeti, diğer ürün ya da hizmetlerden ayırt eden isim, logo, harf, rakam ya da ayırt edici diğer unsurun, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na kaydını yaptırmak suretiyle, tescil edilen ibarenin Türkiye sınırları içerisinde tek kullanıcısı olma hakkını veren sürecin genel adıdır.

Marka Tescil

Marka Tescil, üretilen ürün ya da hizmeti, diğer ürün ya da hizmetlerden ayırt eden isim, logo, harf, rakam ya da ayırt edici diğer unsurun, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na kaydını yaptırmak suretiyle, tescil edilen ibarenin Türkiye sınırları içerisinde tek kullanıcısı olma hakkını veren sürecin genel adıdır.

Marka Tescil İşlemleri

Bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar ; 1. Tescili istenen ibarenin, tescilinin mümkün olup olmadığının incelenmesi 2. Sınıf belirleme 3. Belirlenen sınıfta benzer ya da yanı nitelikte bir başvuru yapılıp yapılmadığının araştırılması 4.Marka başvuru ücretinin yatırılması 5.Marka başvurusunun yapılması 6.Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli açıdan incelenmesi 7.Başvurunun Türk … Devamını oku…