Gazeteciler İçin İş Hukuku

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Av. Gökhan Küçük’ün hazırladığı “Gazetecinin El Kitabı Basın İş Kanunu’ndan Doğan Haklar” isimli kitapta, gazetecilerin işe başlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği madde madde anlatılıyor. İLK ADIM SÖZLEŞME Av. Gökhan Küçük, işe başlarken gazetecinin dikkat edeceği en önemli şeyin imzalayacağı sözleşmenin hangi kanuna göre düzenlendiğini tespit etmek olduğunu söylüyor. Av. Küçük, … Devamını oku…

Türk-İş’ten “Arabuluculuk” Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü sınırlayacağı ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracağı” açıklaması yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü … Devamını oku…

İşçinin Rızası Olmaksızın Ücretinde Düşüş Yapılamaz

22. Hukuk Dairesi         2016/545 E.  ,  2016/3057 K. “İçtihat Metni” Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, ücret farkı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için … Devamını oku…

SGK İşleminin İptali

21. Hukuk Dairesi         2015/6073 E.  ,  2016/1403 K. “İçtihat Metni” Davacı, Kurum işleminin iptaline, borçlu olmadığının tespitine, ihtirazı kayıt altında yatırılan destekleme primlerinin isdirdardına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi l tarafından düzenlenen raporla … Devamını oku…

İş Mahkemesi – Görev

9. Hukuk Dairesi         2016/3135 E.  ,  2016/2845 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İ.4. ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ Davacı kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İş Mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiştir. Dava dosyası 2797 Sayılı Yargıtay Yasa’sının 6644 Sayılı Yasa ile değişik 60. … Devamını oku…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Konulu Seminer

Türkiye Barolar Birliği eğitim Merkezi ve Eskişehir Barosu ile ortaklaşa düzenlenen “İş ve Sosyal Güvenlik” konulu seminer tamamlandı. Seminere, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ayhan Candan’ın seminer sorumlusu, Yargıtay 9’ncu Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Şahin Çil ve Kocaeli Barosu’ndan Av. Dr. İlter Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Yoğun bir katılımla geçen … Devamını oku…

İş Kanunu Tam Metin 2015

6552 sayılı Kanun ile değişik hali     İŞ KANUNU                        Kanun Numarası                     : 4857                             Kabul Tarihi                             : 22/5/2003                             Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134                              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 42       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde … Devamını oku…

İş Mahkemesi

Av. Mustafa Şenel, uzun yıllardır İzmir’de, İş Hukukunda uzman olması sebebiyle İş Mahkemesi Avukatı olarak faaliyet göstermektedir. İzmir Barosu Dergisi’nin 2005-Ekim sayısında, “ Yargıtay’ın Son Kararları Doğrultusunda İşe İade Davaları ” başlıklı makalesi yayımlanmıştır. EBSO Haber Dergisi’nin Temmuz 2006 sayısında, “ İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri ” ve Kasım 2006 sayısında, “Uzun Yargılama Süreçlerine Alternatif … Devamını oku…