İşe İade Davaları

Özellikle 19. yüzyıl’daki ekonomik gelişmeler sonucunda, işçilerin hizmet akitlerinin, işverenler tarafından keyfi olarak veya işçi maliyetlerini en aza indirgemek amacıyla feshedilmesinin; toplumda, iş ilişkilerinde ve işçi ve ailesinde yapmış olduğu sosyolojik ve psikolojik olumsuz etkenler giderek iş güvencesi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Keyfi olarak işten çıkarılan işçiler nedeniyle, toplumun huzurunun bozulduğu ve bu sebeple … Devamını oku…

İşe İade Davaları

Kanunda belirtilen hallerde, işveren ancak geçerli fesih sebebinin bulunması ve sözleşmenin feshine ilişkin usuli işlemlerin tam ve doğru yapılması kaydıyla feshedebilir. Bu kurallara uyulmadan yapılacak fesihlerin ardından işçiler tarafından açılacak olan davalara işe iade davaları denmektedir. Kimler İşe İade Davası Açabilir? 1)İşyerinde en az 30 veya daha fazla işçi çalıştırılmalıdır. 2)İşçinin kıdeminin en az 6 … Devamını oku…

Uçuş Personelinin İşe İade Davası Açabilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/40711 Karar No. 2008/34678 Tarihi 22.12.2008 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/14/18/21 KAVRAMLAR İŞE İADE TALEBİ UÇUCU PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ GÖREV ÖZET SOMUT UYUŞMAZLIKTA DAVACI İŞÇİNİN DAVALIYA AİT İŞYERİNDE UÇUCU PERSONEL OLARAK .ÇALIŞTIĞI, ANCAK İŞYERİNDE ÜYE SENDİKA İLE İMZALANAN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDEN … Devamını oku…

İşe İade Davalarında Geçerli Fesih Nedenleri

Bu makale ilk olarak İzmir Barosu Dergisi’nin Ekim 2005 sayısında yayımlanan makalenin ikinci bölümüdür. Birinci bölümü okumak için tıklayınız. b. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması :   Feshin geçerli sebebe dayandırılması başlıklı 18 inci madde ile belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi hali için, geçerli bir sebep bildirme zorunluluğu getirilmiştir. İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, … Devamını oku…

İşe İade Davası Açabilecek Kişiler

Bu makale ilk olarak İzmir Barosu Dergisi’nin 2005 Ekim sayısında yayımlanmıştır. Aşağıda birinci bölümü bulunmaktadır. İkinci bölümü okumak için lütfen tıklayınız.   YARGITAY’IN SON KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞE İADE DAVALARI                                                                                                             Mustafa Şenel (·) I. İş Güvencesi (İşe İade) Kavramı ve Tarihsel Gelişimi   Özellikle 19. yüzyıl’daki ekonomik gelişmeler sonucunda, işçilerin hizmet akitlerinin, işverenler tarafından … Devamını oku…