SGK Primlerinin Ödenmemesi İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenidir

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13179 Karar No. 2011/12540 Tarihi 28.04.2011 İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/81 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/24/33/41 KAVRAMLAR KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ BORDRALARA KARŞI İSPAT FAZLA MESAİ ÖZET İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İŞVERENİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÖDEME GÜÇLÜĞÜ NEDENİYLE ÖDENEMEMİŞ OLMASININ SONUCA BİR ETKİSİ YOKTUR. İŞÇİNİN … Devamını oku…

4C Personel Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/12330 Karar No. 2011/12876 Tarihi 02.05.2011 İLGİLİ MEVZUAT 657-DEVLET MEMURLARI KANUNU/4.C 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/17 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI / YILLIK İZİN ÜCRETİ DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ GEÇİCİ PERSONEL İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI ÖZET 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/C MADDESİNE TABİ PERSONEL OLDUĞU … Devamını oku…

Kıdem Süresinin Belirlenmesinde Şirketler Arasındaki Organik Bağ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/26491 Karar No. 2011/16982 Tarihi 07.06.2011 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/6 KAVRAMLAR İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA İŞYERLERİ ARASINDA ORGANİK BİR BAĞIN ARAŞTIRILMASI KIDEM TAZMİNATI ÖZET DAVACININ ÇALIŞTIĞINI İDDİ ETTİĞİ DÖNEMDE, DAVALI ŞİRKETTEN FARKLI BİR FİRMADA OLDUĞU SSK HİZMET CETVELİNDEN ANLAŞILMIŞ OLDUĞUNDAN; MAHKEMECE DAVALI … Devamını oku…

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi çalışma koşullarındaki esaslı nitelikteki değişikliklerin ancak belirli prosedürlerin takibi ile yapılabileceğini belirtmiştir. Öncelikle esaslı değişikliklerin neler olduğunun açıklanması gerekmektedir. İşçinin görev pozisyonunun değiştirilmesi, çalıştığı ilden ya da yerden başka bir yerde çalışmasının istenmesi, işyerindeki çalışma süreleri, yıllık izin süreleri, ödenecek ücretin ekleri, ara dinlenmesi, evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet … Devamını oku…

Vasıflı İşçinin Asgari Ücretle Çalışması Mümkün Değildir

Ülkemizde kayıt dışılığın çok yüksek olması herkesin malumudur. Bu durumdan olumsuz olarak en çok etkilenen kesimlerden biri de çalışanlardır. Çalışanların, işverenden alacak olduğu her türlü tazminat ve alacak, çalışanın almış olduğu ücrete göre belirlenmektedir. Bu yüzden bu husus çok önemlidir. Aşağıda sunulmuş bulunan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, vasıflı işçilerin asgari ücretle çalışmalarının mümkün olmadığı … Devamını oku…

İş Hukuku ve Davaları

1.İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları, 2. Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar, 3. Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar, 4. İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü, 5. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili ile ilgili iş ve davalar büromuz tarafından takip edilmektedir.