Geçici İşçi Çalıştırmada Neler Değişiyor?

Geçici işçi çalıştırmada neler değişiyor?
Geçici iş ilişkisi/geçici işçi çalıştırma 2003 yılından beri kamuoyunda tartışılıyor. Kamuoyunda geçici iş ilişkisi yerine, ödünç iş ilişkisi, kiralık işçi düzenlemesi gibi adlarda kullanılıyor. Geçici iş ilişkisi mevzuatımıza ilk kez 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ile girdi. Bu kanuna göre geçici iş ilişkisi 6 aylık sürelerle en fazla 18 aya kadar yapılabiliyor. Geçici iş ilişkisi konusunda yeni düzenlemeleri öngören tasarı 08.02.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı olarak sunuldu. Tasarının TBMM komisyonlarında görüşülmesine devam ediliyor.
Tasarıya göre göre geçici iş ilişkisi özel istihdam bürosu aracılığıyla veya aynı şirketler grubu/holding bünyesi içerisinde yapılacak. Yürürlükteki mevzuata göre özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi düzenleme yetkisi bulunmuyor.
Geçici iş ilişkisi kurulabilecek işler
Tasarı geçici iş ilişkisi alanındaki istismarı önlemek için geçici iş ilişkisini sadece kanunda belirtilen haller için öngörüyor. Buna göre aşağıdaki durumlarda geçici iş ilişkisi kurulabilecek.
– Doğumdan sonra çocuğun ilkokula gidinceye kadar geçen sürede kısmi süreli çalışan işçinin çalışmadığı sürede,
– Doğumdan sonraki süt izninden vaz geçilerek kullanılan kısmi süreli çalışma süresinde,
– Askerlik süresi içerisinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı sürede,
– Mevsimlik tarım işlerinde,
– Ev hizmetlerinde,
-İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan aralıklı yapılan işlerde,
– İş güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretim önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,
– İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde,
– Dönemsellik arz eden iş artışları halinde, geçici iş ilişkisi kurulabilecek.
Geçici işin sürei ne kadar olacak?
Doğumdan sonraki kısmi çalışılan sürede, askerlik süresi içerisinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı süre boyunca geçici iş ilişkisi kurulabilecek.
Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmadan geçici iş ilişkisi kurulabilecek.
İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan aralıklı yapılan işlerde, iş güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretim önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması ve işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde 4 ay süreyle geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Geçici ilişkisi dönemsellik arz eden iş artışları hariç en fazla 8 aya kadar artırılabilecek. Aynı holding bünyesi veya şirket topluluğundaki geçici iş ilişkisi 6 ay olarak kurulabilecek ve iki kez yenilenebilecek.
Geçici iş ilişkisi kurulamayacak işler
Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yeraltı maden işletmelerinde geçici iş ilişkisi kurulamayacak.
Geçici işçi sayısı ne kadar olacak?
10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde on işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde geçici işçi sayısı toplam işçi sayısının yüzde 25’ini geçemeyecek. Bir çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan geçici iş ilişkisi doğası gereği her türlü istismara açık. Bu nedenle yapılacak olan yasal düzenlemede konunun bütün yönleriyle değerlendirilerek, özel istihdam bürosu ile işçiyi geçici çalıştıran işverenin birbirine ve işçiye karşı olan sorumlulukları ile toplu iş hukuku yönünün ayrıntılı olarak belirlenmesinde fayda var.

Kaynak: http://www.gunes.com/yazarlar/arif–temir/gecici-isci-calistirmada-neler-degisiyor-668205

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...