İş Kazası Tazminata Esas Ücret

10. Hukuk Dairesi         2014/19111 E.  ,  2016/1811 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : 2. İş Mahkemesi Tarihi : 10.06.2014 Dava rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün davalıların avukatları tarafından temyizi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar … Devamını oku…

İş Kazası

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/20149 Karar No. 2010/5178 Tarihi 12.04.2010 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/10/26/87/9 818-BORÇLAR KANUNU/43/44 5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/21 KAVRAMLAR İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK RÜCUAN TAZMİNAT HAKKANİYET İNDİRİMİ ÖZET DAVACI, İŞKAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DURUMUNA GİREN SİGORTALIYA BAĞLANAN PEŞİN DEĞERLİ GELİRLER İLE YAPILAN … Devamını oku…

İş Kazası Sonucu Maluliyet

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/7930 Karar No. 2010/10884 Tarihi 04.11.2010 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/7 KAVRAMLAR TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İŞVERENİN SORUMLULUĞU TAŞIMA İŞİ İŞ KAZASI SONUCU ZARAR BEDEN GÜÇ KAYBI ÖZET DAVACI, TRAFİK İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. İŞVERENİN İŞİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN … Devamını oku…

İş Kazası Nedir?

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ya da ruhça arızaya uğratan olaydır. Bir olayın iş kazası olabilmesi için hem kanunda belirtilen hal ve durumlardan birisinin olması hem de iş kazasına maruz kalan kişinin 5510 sayılı kanuna göre … Devamını oku…