Marka Avukatlığı

Marka avukatlığı, hukukun gün geçtikçe daha karmaşıklaşması sonucunda ortaya çıkan kurumlardan bir tanesidir. Hukuki çalışmaların ve alınan işlerin ağırlıklı olarak marka hukukunu ilgilendirmesi durumunda, avukatın marka avukatlığı yapmasından bahsedilir. Bu alan ilgisini çekiyorsa her avukat marka avukatlığı yapabilir. Avukatlar, mesleki çalışmalarını bu alana yöneltmekle, bu alandaki iş ve davaları kabul etmekle ve bu alandaki mevzuatı ve yargı kararlarını takip etmekle marka avukatı olabilecekleri gibi, fikri ve sınai haklar alanında yüksek lisans ve doktora yapmak suretiyle de, marka avukatlığı yapabilirler.

Marka Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun alt dallarından bir tanesidir. Patent Hukuku, Endüstriyel Tasarım Hukuku, Coğrafi İşaret Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun diğer alt dallarıdır.

Marka, bir işletmenin mal ya da hizmetini, başka bir işletmenin mal ya da hizmetinden ayırt etmeye yarayan, özellikle, kelime, sayı, şekil, logo gibi çoğaltılması mümkün olan ibarelerdir. Türkiye’de marka alanındaki mevzuatı oluşturan, en önemli hukuki kaynak, 27.06.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 556 Sayılı Markalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’dir. Son yıllarda üzerinde bir takım değişiklikler yapılsa dahi, ne yazık ki ülkemizde bu kadar önemli bir hukuk dalı kanun hükmünde kararname ile yönetilmektedir. Dileriz ki, kısa bir zaman diliminde, günün koşullarına uygun bir markalar yasası da ülkemizde yürürlüğe girer.

Marka Avukatlığına Niçin İhtiyaç Duyulmuştur?

Türkiye’de marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve entegre devre topoğrafyalarını tescil etmeye tek yetkili kurum, özel hukuki bir tüzel kişiliği olan Türk Patent Enstitüsü’dür. Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşu hakkındaki kanuna göre, dört yıllık üniversite mezunu olan herkes, marka ve patent vekilliği sınavına girebilir ve bu sınavda başarılı olanlar, marka vekili ya da patent vekili olabilirler.

Hiç kimsenin emeğine veya çabasına saygısızlık etmek istemeyiz ama, dört yıllık tüm üniversite mezunlarının marka veya patent vekili olabilmesi sonucunda, aslında doğrudan hukuki bir işlem ve süreç olan başvuruların (marka, patent, tasarım vd.), gerekli özen ve inceleme gösterilmeksizin yapılması sonucunda çok ciddi hak kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada en önemli husus olaya nasıl bakıldığıyla ilgilidir. Amacınız bir belgeyi almaksa, herhangi bir sorun yoktur. Tüm marka ve patent vekilleri size yardımcı olabilirler… Ancak amacınız, marka tescil belgenizi, sizin üretmiş olduğunuz ya da ileride üretmeyi planladığınız mal ya da hizmetler için almak ve ileride markaya olabilecek tecavüz durumlarında elinizin güçlü olmasını istiyorsanız, tüm bu alanlarda hukuki ve fiili bilgisi bulunan bir marka patent avukatı ile çalışmanız yerinde olacaktır.

Kısayollar ; marka avukatlığı, marka avukatları, marka avukatı, marka avukatı, marka avukatı izmir, marka avukatları izmir, avukat marka patent vekili

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...