Sigorta Şirketinin İflası Halinde Güvence Hesabından Para Almak İçin Gereken Belgeler

III. Sigortacılık Kanunu’nun *14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :

Poliçe sureti,
Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
Eksper Raporu,
Varsa mahkeme kararı sureti,
Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
*14.(c) maddesi: Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar.