Sakatlanma Halinde Güvence Hesabından Para Almak İçin Gereken Belgeler

Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.