Maddi Tazminat Davası Nedir?

Herhangi bir kaza sonucu bedensel zarara uğramış bir kimse çalışma gücünün kısıtlanmış olmasından ve is görmezliğinden dolayı ileride mahrum kalacağı çalışma imkânı veya kabiliyetinden dolayı tazminat hakki talep edebilir. Maddi tazminat sadece bedensel zararları değil, bir kişiye ait olan bir malın zarar görmesi ya da telef olması durumunda da sözkonusu olur. Örneğin, bir arabanın bir çiftçinin ineğine çarpıp öldürmesi durumunda da çiftçinin uğramış olduğu bir kayıp sözkonusudur. İşte bu kayıplar sonucu oluşan zarara maddi zarar, bunun karşılanmasına da maddi tazminat, bu amaçla açılan davaya da maddi tazminat davası denmektedir.