Köle İşçi Yasası Kabul Edildi

AKP, 2009’da Abdullah Gül’ün ‘ayıp’ diye veto ettiği kiralık işçi tasarısını Meclis’ten geçirdi. Artık işçiler 8 ay kiralanabilecek. İş garantisi ve emeklilik de hayal olacak.

KİRALIK MARABALAR

Özel İstihdam Büroları Yasa Tasarısı Meclis’te AKP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi. Taşeron sisteminin yeni adı artık özel istihdam. İş ve işçi arayanlar özel istihdam bürolarına başvuracak. İşçiyi bürolar kiralayacak.

EMEKLİLİK HAYAL

İşyerleri 8 ay süreyle işçi kiralayabilecek. İşçinin iş garantisi olmayacak. İşçilerin maaşını işveren değil, istihdam büroları verecek. İşverenler hukuki sorumluluk taşımayacak. İşçiler içinse emeklilik de hayal olacak. Marabalık, bir başka değişle‘kölelik’ sistemini hatırlatan ve önceden veto edilen ‘köle işçi’ yasası AKP milletvekillerinin oyuyla kabul edildi. Dün sabaha karşı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘özel istihdam büroları yasa tasarısı’ ile işçilerin kiralanması ve özel istihdam büroları kurulmasının yolunu açıldı. İşçilerin kısa süreliğine kiralanarak güvencesiz çalışmasına kapı açan yasa ile emeklilik de hayal olacak. Yasa 2009’da Meclis’ten geçmiş ancak dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı veto etmişti.

Taşeronun Yeni Adı: Özel İstihdam

Yasanın Meclis’ten geçmesiyle iş ve işçi arayanlar özel istihdam bürolarına başvurabilecek. Özel istihdam büroları da işveren ile işçi kiralama, geçici işçi ile de iş sözleşmesi imzalayacak. İşçiyi çalıştıracak olan işveren işçi kiralama sözleşmesi karşılığında özel istihdam bürosuna bir bedel ödeyecek. Özel istihdam bürosu bu bedelden kendi komisyonunu aldıktan sonra işçinin ücretini ödeyecek. Geçici işçiyi çalıştıranlar, iş hukuku bakımından işveren olmayacak.

8 Ay İşçi Kiralanabilecek

İşyerinin iş hacminin ‘öngörülemeyen ölçüde’ artması nedeniyle, dönemsel iş artışları ve aralıklı olarak gördürülebilecek işlerde de kiralık işçi çalıştırılabilecek.Bu hallerde yapılacak kiralık işçi uygulaması ise dört ayı geçmeyecek ancak iki kez yenilenebilecek. Böylelikle işverenlerin sekiz ay boyunca kiralık işçi çalıştırma imkânı olacak. On veya daha az işçi çalıştırılan işyerleri beş işçiye kadar kiralık işçi çalıştırabilecek.

Gül, ‘İnsan Onuruna Yakışmaz’ Demişti

Dün onaylanan yasa 2009 yılında Meclis’ten geçmiş, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sendika temsilcileriyle görüştükten sonra “İşçilerin emeğinin istismarına ve insan onuruna yakışmayan durumların doğmasına, olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği” gerekçesini sunmuş ve düzenlemeyi veto etmişti.

‘Marabalık’ Geri mi Geliyor?

İşyerleri 8 ay süreyle işçi kiralayabilecek. Böylece işçinin bir iş garantisi olmayacak.

İşçiler, çalıştıkları işyerinden maaşlarını direkt almayacak. İşveren hukuki sorumlu olmayacak. İşçiler özel istihdam bürosuyla muhatap olacak.

İşverenin hukuki sorumluluğu olmaması ve işçinin ‘istihdam ofisi’ ile muhatap olması suiistimallere yol açabilecek.

Tartışılan taşeron sistemi önceden asıl iş kolunu kapsamıyordu. Bu şekilde işveren, asıl işkolu için de ‘kiralık işçi’ çalıştırabilecek. Taşeron sistemi genişlemiş olacak.

Kıdem tazminatları ve yıllık izin hakları tarihe karışacak.

Geç yaşta emeklilik tartışılırken, bu yasa ile emeklilik süresi artacak. İşçiler için emekli olmak hayal olacak.

‘İşçinin Hakkına Darbe’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yasanın işçi haklarına büyük darbe vurduğunu söyleyerek “Tasarının her ne kadar kadın işçileri, ev içi emeği ve tarım işçilerini gözetmek için hazırlandığı ifade edilse de gerçek bundan bir hayli uzakta. İşçiler birçok yönden kıstırıldı ve hakları gasp edildi” açıklamasını yaptı.

‘Sendikalar İşçiyi Sattı’

CHP İstanbul milletvekili ve hukukçu Mahmut Tanal, gece AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen tasarıyı sert bir şekilde eleştirdi. Tanal ayrıca sendikaların da işçinin yanında durmadığını belirterek sosyal medya hesabından “Türk-İş ve Hak-iş Çalışma Bakanı ile anlaştılar. İşçileri sattılar. Kiralık işçiliği kabul ettiler”mesajını yayımladı.

Soylu, ‘Kölelik Değil’ Dedi

Dün onaylanan yasa tasarısı hakkındaki eleştirilere cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, düzenlemenin nitelendirildiği gibi ‘köle tasarısı’ olmadığını savundu. Soylu, “Bu, Türkiye’de belki de ancak 250 bin kişiye, 300 bin kişiye yeni bir iş kapısı açacaktır” diyerek tasarının işsizliği düşüreceğini iddia etti.

Kaynak : http://www.aktifhaber.com/akp-vatandasi-kiraya-verecek-kole-isci-yasasi-kabul-edildi-1340381h.htm

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...