Askerlikte Kıdem Tazminatı

Bir işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle, iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Tabi ki bu, ancak fesihten önce işçinin aynı işyerinde ya da aynı işverenin değişik işyerlerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olmasına bağlıdır. İşçi, askerlik hizmeti nedeniyle sözleşmesini feshetmesine rağmen, işyerinde bir yıldan daha kısa bir süre çalışmışsa kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Yüksek Yargıtay, değişik zamanlarda vermiş olduğu kararlarda, askerlik hizmetinin fiilen başlamasından önceki 5 aylık süre zarfında, sözleşmenin askerlik hizmeti nedeniyle feshedildiğinin kabulü gerekeceğine hükmetmiştir.