İhbar Tazminatı Tavanı

İhbar tazminatında kıdem tazminatından farklı olarak, tavan uygulaması bulunmamaktadır. İşçinin kıdemine göre, kanunda belirtilen süre karşılığı ihbar tazminatı alınır. Bu da en çok 56 günlük ücret karşılığıdır.