Evlilikte Kıdem Tazminatı

Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı sadece kadın işçilere tanınmış bir haktır. Erkek işçilerin evlilik nedeniyle, iş sözleşmelerini feshedip kıdem tazminatı alabilmeleri mümkün değildir.

Kıdem Tazminatı almak isteyen bayan işçinin evledikten sonraki bir yıllık süreçte bu hakkını kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.

Bayan işçi evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshedip, kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir işte çalışmaya başlarsa, aldığı kıdem tazminatını eski işverenine iade etmek zorunda değildir.