Askerlikte İhbar Tazminatı

Bir işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle, iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işçi ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacaktır. Çünkü kural olarak iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı istemeye hakkı bulunmamaktadır.