Trafik kazası geçiren kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararları

Aralarında uygun illiyet bağı olmak kaydıyla, trafik kazası geçiren kişilerin yakınları da ( anne, baba, eş, çocuk, kardeş gibi) maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Özellikle ölümle veya uzuv kayıplarına sebebiyet veren trafik kazalarında sonra, sadece yaralanan kişi değil, bu kişi ile birlikte aile fertleri de maddi ve manevi zararlara uğramaktadır.

Mesela , meydana gelen bir trafik kazası sonucu, bir çocuğun kol ya da ayaklarından birinin koptuğunu düşünelim. Bu durumda bir organ kaybından dolayı çocuk ayrıca maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabileceği gibi, çocuğun babası da, tedavi sürecinde oğluyla ilgilenmesi ve bu yüzden işinden geri kalması ve varsa başka nedenlerle maddi tazminat ve olayın ruhunda yaratmış olduğu derin sarsıntı nedeniyle de manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.