Trafik Kazalarında Bedensel Yaralanmalar Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

Trafik kazalarında yaralanan kişilerin bedensel zararları şu şekillerde gerçekleşebilir:
1) Sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremezlik (sakat kalma),
b) Geçici işgöremezlik durumu;
c) Kalıcı veya geçici ruhsal bozukluk;
d) Mevzuattaki eksiklik nedeniyle sakatlık oranı verilemeyen estetik zararlar.

Bedensel Zararlar Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Tazminat Kalemleri;

a) Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat;
b) İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri;
c) Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı;
d) Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri.

Bunun yanında bedensel zarara uğrayan kişi, oluşan manevi zararlarını da karşı taraftan isteyebilecektir.  Bazı hallerde bedensel bütünlüğün zarar görmesi, çalışma gücünü etkilememiş olsa bile, ruhsal sıkıntısı ve kişide yarattığı sinir bozukluğu bir takım maddi ve manevi zararlara neden olabilir. Bu nedenle bedensel tamlığın bozulması kavramına, bedensel bozukluğa yol açmayan, ancak kişide ruhsal ve sinirsel etkiler yaratan durumlar da girer.