Ölüm Halinde Güvence Hesabından Para Almak İçin Sunulan Belgeler

Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
Ölüm Raporu,
Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.