Kimler Marka Başvurusunda Bulunabilir?

T.C. sınırları içinde ikamet eden gerçek veya tüzel kişiler.Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Kuruluş Anlaşmalarına üye ülke vatandaşları, Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmalarına üye ülke vatandaşı olamamakla birlikte bu üye ülkelerden birinde ikamet eden veya sınai ve ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,Karşılıklılık ilkesi uyarınca T.C. vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletin gerçek veya tüzel kişi vatandaşları başvuruda bulunabilir.