Marka Başvurusu Kim Tarafından Yapılır?

Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılacak işlemlerin kişinin bizzat kendisi ya da TPE’ye kayıtlı marka ve patent vekilleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu kişiler haricindeki kişilerin vekaletname yoluyla da olsa TPE’ye başvurma yetkileri bulunmamaktadır.