Kimler Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunabilir?

Coğrafi işaret tescilinde bulunmak için öncelikle o ürünle, yöreyle veya o toplulukla bir ilginin bulunması gerekir. 555 Sayılı coğrafi işaretler ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname, ilgili ürünü üreten veya pazarlayan,
-işletme,
-tüketici derneği veya
-o ürünle veya yöre ile ilgili başka bir sivil toplum örgütü, veya sanayi ve ticaret odası gibi bir kurumların
coğrafi işaret başvurusunda bulunabileceğini belirtmiştir. Başvuru hakkı böyle geniş tutulmasına karşın coğrafi işaret tescilinde marka gibi bir “tekel hakkı” oluşmadığı için, başvurunun bir şahıs ya da şirket tarafından yapılması halinde coğrafi işaret tescilinden beklenen yarar gerçekleşmez. Coğrafi işaret tescilindeki esas amaç, bir işletmeden ziyade özellikle yöresel ürünü üreteni ve pazarlayan işletmelere yarar sağlamaktır. Tescille amaçlanan, o ürünün ünlenmesine yol açan özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasıdır. İşte bundan dolayı coğrafi işaret tescilini yaptırması gerekenler, o ürünle ilgili ortak çalışması olan  dernek, birlik, ticaret odası, sanayi odası gibi devamlılığı olan ve topluma hitap eden kurumlar olmalıdır. Zaten dünyada da Türkiye’de de coğrafi işaret tescil sahipleri sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarıdır.