Hangi Ürünler Coğrafi İşaret Tesciline Konu Olabilir?

Coğrafi işaret tescili için temel şart, ortak özellikler içeren bir ürün ve bu ürünün anıldığı yöre adını taşımasıdır. Ancak buradan her ortak özellikteki ürün ve yöre adı anlaşılmamalıdır. Örneğin, Ayvalık zeytinyağı ortak özellikteki zeytinlerden yine ortak özellikteki üretim yöntemiyle “özel bir mamül”üretilmesi ve bu “özel mamüle” “Ayvalık zeytinyağı”denilmesi coğrafi işaret konusudur. Ancak, Ayvalık’da veya başka bir yerde, örneğin İzmir ’de bu yöredeki işletmelerin Manisa’dan ortak özelliklerde zeytin getirip, ortak üretim metotları ile yine bir zeytinyağı üretmesi ve buna “Ayvalık zeytinyağı” denmesi bir coğrafi işaret konusu değildir. Hatta hayali olarak üretilen bu zeytinyağı, Ayvalık zeytinyağından daha kaliteli olsa bile, daha çok tanıtılsa bile bu bir yöresel marka, coğrafi işaret değildir. Çünkü Ayvalık zeytinyağında olduğu gibi coğrafi işarette zamanla, “doğal olarak” oluşmuş, bir nevi kendi kendine ortaya çıkmış bir yöresel ürün ve isim olmalıdır. Halk o ürünü zaten o yörenin ismi ile bilmiş olmalıdır. Ondan sonra ortak özellikler ve ortak isim şartı gelir.
Ancak buradan coğrafi işaretin pazarlama ve fikrî mülkiyet konusu olmadığı, kendi kendine oluşan bir yöre ismi olduğu anlaşılmamalıdır. Coğrafi işaretin asıl başarısını arttıran, yörenin tanınırlığını ve ondan da önemlisini gelirini arttıran etkili marka ve fikrî mülkiyet yönetim aktiviteleridir.