35. Marka Tescil Sınıfında Değişiklik

 

Marka tescil sınıfları içerisinde, toptan, parekende, katalog ve internet üzerinden satışlar hizmet grubuna ait olması sebebiyle en önemli sınıf olan, 35. sınıfta değişiklikler yapıldı. Buna göre daha önce, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” şeklinde genel olarak ifade edilen hizmet sınıfı, bundan böyle , “Müşterilerin malları elverişli bir şeklide görmesi ve satın alması için “….” bir araya getirilerek sunulması hizmetleri” olarak değiştirilmiştir. Hizmet listesinde “…” olarak gösterilen boşluğa, mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilecek, ilgili hizmet birden fazla mal ya da sektörü ilgilendirmekte ise “çeşitli malların” ifadesinin uygulanması gerekmektedir.Buna göre ;

35. Sınıfa İlişkin Başvurusu Yapılmış ya da Tescil Edilmiş Markaların Başvurularının Yenilenmesi gerekmektedir :              Türk Patent Enstitüsü yapmış olduğu açıklamada, bugüne kadar 35. sınıftan tescil başvurusunda bulunulmuş ya da tescil edilmiş markalarda, ilgili hizmet listelerinin belirli bir mal, mal grubu ya da sektör adı belirtilerek değiştirilmesi yönündeki taleplerin kabul edilmeyeceğini beyan etmiştir. Bu durumda daha önceden başvurusu yapılmış ya da tescil edilmiş 35. sınıfa ilişkin markaların yeni koşullara göre değerlendirilip yeniden başvurularının yapılması gerekmektedir.

Yeni Başvuruda Dikkat Edilecek hususlar: Yeni yapılacak başvurularda, mal, mal grubu ya da sektör, açık olarak belirtilecek (kırtasiye malzemesi, plastik ürünleri, tekstil sektörü gibi) ya da birden fazla sektöre ilşkin mallar satışa sunuluyorsa, “çeşitli malların” tabiri kullanılmak suretiyle başvuru yapılması gerekmektedir.

Tescile Uygun Olmayan Tanımlamalar :    Marka tescil başvurusu aşağıdaki tanımlamalara göre yapılırsa başvuru reddedilecektir.

1) Satış hizmetleri

2)Parekende satış hizmetleri

3)(Mal grubu yada sektör belirtilerek) “…” parekende satışı hizmetleri

4)9. ve 11. sınıflara dahil malların parekendeciliği hizmetleri

5)Tüm malların parekendeciliği hizmetleri

6)Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için 24. ve 25. sınıflara dahil malların bir araya getirilerek hipermarketlerde  sunulması hizmetleri

Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu?

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) 7 Temmuz 2005 tarihli Praktiker kararında, bizzat satış işleminin kendisinin “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin konusu olmadığını, ilgili hizmetin asıl işlevinin “malların tüketiciye sunumu amacıyla çeşitli malların bir araya getirilmesi ” olduğunu kabul etmiştir. ATAD ilgili kararında ayrıca, hizmetin kapsamının anlaşılması için sunuma konu malların veya bu malların genek itibariyle ait oldukları sektörlerin hizmet tanımına eklenmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Türk Patent Enstitüsü 1999 yılından günümüze kadar olan uygulanmasında, “çok sayıda farklı sektöre ait malların bir araya getirilmesi hizmetlerini” tescile uygun kabul etmesine rağmen, “belirli bir sektör ya da mal ve hizmetlerin belirtildiği hizmet tanımları” tescil edilebilir nitelikte bulmamakta iken, yapılmış olan değişiklikle bu artık mümkün hale gelmiştir.