Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu taşımacılığı yapmak üzere taşımacı yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları taşıyacakları yolcular ve taşımada görevlendirecekleri sürücüler ile yardımcıları için “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadırlar.
Zorunlu Koltuk Sigortası ile korunan kişinin can güvenliğidir. Yolcu ölürse poliçe tutarının tamamı yasal mirasçılara ödenecektir. Trafik kazasında ölen kişi için ayrıca yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı açılabilir.   Koltuk Sigortası’ndan aldıkları sigorta bedeli destekten yoksun kalma tazminatından indirilemez. Mirasçıların dışındaki destekten yoksun kalanlar “Koltuk Sigortası”ndan yararlanamazlar.
Yolcu ölmeyip de sakat kalmışsa sakatlık derecesine göre sakatlık tazminatı ödenir.