Türk-İş’ten “Arabuluculuk” Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü sınırlayacağı ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracağı” açıklaması yapıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunca (Türk-İş), “iş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacağı, hak arama özgürlüğünü sınırlayacağı ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracağı” açıklaması yapıldı.

Yazılı açıklamada, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunludur” hükmüne yer verildiği belirtildi.

Düzenlemeyle, iş uyuşmazlıklarının azaltılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, “Getirilmesi planlanan zorunlu arabuluculuk sisteminin, iş yasalarının işçiyi koruyucu nitelikteki emredici hükümlerinin etkinliğini azaltacağı ve bu hükümlerle sağlanmaya çalışılan maddi anlamda eşitlik, sosyal adalet düşüncesinin yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmiş olacağı düşüncesindeyiz.” denildi.

Zorunlu arabuluculuk sistemi getirildiği takdirde, iş koşullarına uygun davranmayan işverenler yanında, yasalara uyanların dahi bundan olumsuz etkilenebileceğinin öne sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Taraflar arasında zorunlu arabuluculuk sistemi, yargıya gidilerek uyuşmazlık yaratılmadan önce taraflar arasında tamamen serbest pazarlığa dayanan bir sistemi öngörmektedir. İşçilik hakları nihayetinde pazarlık konusu olacaksa, iş ilişkisi devam ederken ya da sonlandığında işverenlerin işçilik haklarını ödemek yerine pazarlık yapma eğilimine girmesi çok muhtemeldir.
Bugün iş ilişkilerinin tarafların anlaşmasıyla sona erdirilmesine yönelik olarak yapılan ikale sözleşmeleri ya da iş ilişkisi sona erdiğinde bağıtlanan ibranameler yargı denetimine tabidir. Zorunlu arabuluculuk bu denetimleri ortadan kaldıracaktır.

İş hukuku alanında zorunlu arabuluculuk sisteminin getirilmesi, iş hukuku normlarının etkinliğini azaltacak, hak arama özgürlüğünü sınırlayacak ve adaletin, iş uyuşmazlıklarının çabuk çözümlenmesi, yargı yükünün azaltılması amacına feda edilmesi sonucunu doğuracaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar da dikkate alındığında, iş uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk sisteminin zorunlu olarak öngörülmesinin toplumsal barışı olumsuz etkileyeceği, arabuluculuk sistemi getirilmek isteniyorsa, bunun ihtiyari olarak düzenlenmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.”

Kaynak : http://www.haberler.com/turk-is-ten-arabuluculuk-aciklamasi-aciklamasi-8486335-haberi/

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...