Trafik Kazası Zamanaşımı

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin istekler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istekleri için de geçerlidir. Buna göre,

a) Ölüm ve yaralanmalarda :
Bir ölü veya bir yaralı varsa (8) yıl,
Birden fazla ölü ile bir ölü ve bir veya birden fazla yaralı varsa (15) yıldır.

b) Maddi hasarlarda :
Maddi hasarla birlikte ölüm ve yaralanma da varsa, uzamış ceza zamanaşımı süreleri maddi hasarlara da uygulanacaktır. Ölüm ya da yaralanma yoksa,  zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrayacaktır.
c) Manevi tazminat isteklerinde :
Uzamış ceza zamanaşımı hükümleri manevi tazminat isteklerine de uygulanır.
d) Sorumluların birbirlerine rücu haklarında süre
Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.